Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 6/9/2017 11:25

THÔNG BÁO: Kết quả trúng tuyển viên chức Cơ quan thường trú báo Giáo dục và Thời đại tại TP.Hồ Chí Minh năm 2017

THÔNG BÁO: Kết quả trúng tuyển viên chức Cơ quan thường trú  báo Giáo dục và Thời đại tại TP.Hồ Chí Minh năm 2017

GD&TĐ -  Báo Giáo dục và Thời đại thông báo kết quả trúng tuyển viên chức vào vị trí phóng viên kiêm biên tập viên Cơ quan thường trú tại TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ Quyết định số 1372/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/ 4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của báo Giáo dục & Thời đại;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/ 4/ 2009 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/ 4/2012 của Chính phủ về Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ kết quả xét tuyển và ý kiến nhất trí của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngày 29/8/2017;

Báo Giáo dục và Thời đại thông báo kết quả trúng tuyển viên chức vào vị trí phóng viên kiêm biên tập viên Cơ quan thường trú tại TP. Hồ Chí Minh đối với 02 viên chức:

1. Viên chức Đặng Tôn Hòa - Cử nhân Nhân học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh

 2. Viên chức Lê Văn Đô - Cử nhân Quản lý Nhà nước - Học viện Hành chính Quốc gia.

Kính mời các ứng viên trúng tuyển viên chức đến ký hợp đồng làm việc tại:

- Địa điểm: Cơ quan thường trú báo Giáo dục và Thời đại tại TP. Hồ Chí Minh,  322 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, TP. Hồ Chí Minh;

- Thời gian: 8h30’ thứ Sáu ngày 08/9/2017; Số điện thoại liên hệ: 0283.8399638.

Báo GD&TĐ