Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 10/10/2017 07:30

Thời sự Hà Nội có 5 'siêu ban', đông ngàn người

Thời sự   Hà Nội có 5 'siêu ban', đông ngàn người

Gần 1.000 cán bộ đang làm việc tại 5 BQL dự án đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành của TP Hà Nội. Hiện số lượng cán bộ, người lao động nhiều hơn so với khối lượng công việc tương ứng.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội vừa báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ của 5 BQL dự án đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành của TP gồm: Dân dụng và công nghiệp, giao thông, NN&PTNT, văn hóa xã hội, cấp nước, thoát nước và môi trường.

Các BQL dự án này được thành lập trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, công việc của 26 BQL dự án - tiền thân trực thuộc TP và trực thuộc các sở ngành.

Hiện, tổng số cán bộ của 5 ban này là 984 người, trong đó có 5 công chức, 706 viên chức và 273 lao động hợp đồng.

Theo HĐND TP Hà Nội, các BQL dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc tự chủ, tự đảm bảo kinh phí hoạt động (kinh phí hoạt động trích theo tỉ lệ trên kế hoạch vốn được giao). Chưa đủ kinh phí để trả lương cho cán bộ, người lao động năm 2017, phải trình UBND TP Hà Nội ứng trước ngân sách.

Trong đó, BQL dự án NN&PTNT đã được TP hỗ trợ 1,4 tỷ đồng và tạm ứng ngân sách TP 6,2 tỷ đồng; BQL dự án giao thông dự kiến chỉ đủ chi phí hoạt động đến hết quý 3 năm nay.

Ngoài ra, các BQL dự án hiện mới chỉ được cơ quan kho bạc tạm ứng kinh phí tối thiểu cho hoạt động đơn vị do chưa được cấp trên của chủ đầu tư phê duyệt dự toán. Một số BQL dự án đã có số viên chức, hợp đồng có trình độ, kinh nghiệm chuyển công tác.

Nguyên nhân dẫn đến những khó khăn được Ban Kinh tế - Ngân sách chỉ rõ là do số lượng cán bộ, người lao động nhiều hơn so với khối lượng công việc tương ứng số lượng dự án, kế hoạch vốn được giao triển khai. Tính chuyên nghiệp của cán bộ BQL dự án, trình độ của cán bộ tham mưu chưa đồng đều…

Từ những bất cập trên, Ban Kinh tế - Ngân sách kiến nghị các BQL dự án chuyên ngành tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức của đơn vị, xây dựng bộ máy gọn nhẹ, đảm bảo nguồn thu để tự chủ kinh phí, đáp ứng chi trả lương cho cán bộ, người lao động.

Theo Hương Quỳnh
vietnamnet

Tin tiêu điểm