Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 12/7/2017 07:09

Thời gian chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họpChủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp

GD&TĐ - Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị giữ nguyên thời gian chất vấn và trả lời chất vấn là 3 ngày làm việc.

Tại Phiên họp thứ 12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội được tổ chức ngày 11/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân – nêu rõ: Qua thảo luận, cơ bản các ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội đều nhất trí đánh giá Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã diễn ra thành công tốt đẹp;

Chương trình Kỳ họp đã cụ thể hóa đúng chủ trương, đường lối của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị; các Dự án Luật đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao, với trên 80% đại biểu Quốc hội tán thành; số lượng đăng ký phát biểu ý kiến ngày càng tăng, trong đó có nhiều ý kiến phát biểu của các đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội; việc thảo luận, tranh luận diễn ra sôi nổi với thái độ trách nhiệm, số lượt tranh luận tăng; được sự đồng thuận lớn của các đại biểu Quốc hội và của cử tri, nhân dân cả nước.

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị giữ nguyên thời gian chất vấn và trả lời chất vấn là 3 ngày làm việc, trong đó lựa chọn các vấn đề cụ thể, tránh dàn trải; xem xét, cải tiến quy trình thu, phát Phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội; tăng cường công tác báo chí để bảo đảm việc truyền tải thông tin kịp thời, trung thực, khách quan.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng thư ký Quốc hội tiếp thu ý kiến của các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội để hoàn thiện các Báo cáo, Tờ trình; đề nghị Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục theo dõi các nội dung qua các cuộc tiếp xúc cử tri để phản ánh lại với Ủy ban thường vụ Quốc hội nhằm hoàn thiện Chương trình của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV tới đây.

Minh Phong