Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 20/10/2017 13:09

Quảng Ninh:

Thí điểm mạng xã hội vào giám sát điều hành kinh tế cấp cơ sở và dịch vụ công

Trang fanpage của DDCI Quảng Ninh. Trang fanpage của DDCI Quảng Ninh.

GD&TĐ - Trước sự phát triển mãnh như vũ bão của công nghệ thông tin, để quản lý hiệu quả hơn về điều hành kinh tế cấp cơ sở và chất lượng thủ tục dịch vụ, ngày 22/8, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chính thức thí điểm trang mạng xã hội (Fanpage) DDCI Quảng Ninh.

Fanpage DDCI Quảng Ninh thí điểm có tên là DDCI QUẢNG NINH (địa chỉ là https://www.facebook.com/DDCI-QU%E1%BA%A2NG-NINH-141861439703474/).

Fanpage được xây dựng với mục tiêu thu thập, tổng hợp, đánh giá giám sát ý kiến xã hội trên các mạng thông tin đại chúng về chất lượng điều hành kinh tế của cơ quan, cán bộ cấp cơ sở (cấp xã, phường của các địa phương và phòng, ban của các Sở, ngành) hướng tới thuận lợi hoá mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Ngay từ những ngày đầu tiên thí điểm, một số thành phố và huyện trên toàn tỉnh Quảng Ninh cũng đã thành lập fanpgage như: DDCI Đông Triều, DDCI Uông Bí, Quảng Yên DDCI… việc làm này đã nhận được nhiều phản ứng tích cực từ nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Rất nhiều câu hỏi, phản hồi đã dược gửi trực tiếp đến fanpage. Ngay sau đó, người quản lý fanpage đã tiếp nhận và yêu cầu đơn vị liên quan nghiên cứu và có câu trả lời trực tiếp cho doanh nghiệp, người dân.

Có thể nói đây là một hình thức xử lý thông tin tiết kiệm được nhiều thời gian trong công tác xử lý thủ tục hành chính.

Để Fanpage DDCI hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan cần vào cuộc một cách tích cực và có quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ; quy trình thu thập, cung cấp, kiểm duyệt, cập nhật và báo cáo thông tin...

Nếu mô hình này thành công sẽ tăng tính tương tác cũng như khuyến khích sự tham gia của người dân, doanh nghiệp sâu rộng hơn vào quá trình điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành, địa phương, trên cơ sở đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Quảng Ninh ở hiện tại và tương lai.

Vũ Khánh

Tin tiêu điểm