Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 15/1/2015 19:16

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP Hà Nội

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP Hà Nội

GD&TĐ - Thủ tướng vừa quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại 4 đơn vị.
Cụ thể, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội được thành lập trên cơ sở tổ chức lại 4 đơn vị: Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Thông tin và Xúc tiến đầu tư trực thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.

Trung tâm này có trụ sở chính tại Hà Nội và trực thuộc UBND thành phố Hà Nội, là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ