Thành lập Thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) với 7 phường trực thuộc

MINH PHONG - 17:13 12/03/2019
Trung tâm đô thị mới Mỹ Hào (Hưng Yên). Ảnh: Internet Trung tâm đô thị mới Mỹ Hào (Hưng Yên). Ảnh: Internet

Theo Báo cáo thẩm tra Đề án thành lập thị xã Mỹ Hào và 7 phường thuộc thị xã của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban đã thực hiện thẩm tra, xem xét Đề án trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá kỹ sự phù hợp với chủ trương của Đảng về sắp xếp đơn vị hành chính, việc đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật hiện hành và nhu cầu thực tiễn cần thiết phải thành lập thị xã Mỹ Hào và 7 phường trực thuộc.

Qua nghiên cứu, Ủy ban Pháp luật thấy rằng: Việc thành lập thị xã Mỹ Hào và 7 phường thuộc thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên là cần thiết. Huyện Mỹ Hào và các đơn vị hành chính cấp xã dự kiến thành lập phường đều đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện thành lập thị xã, phường theo quy định của pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đảng về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Hồ sơ Đề án, trình tự, thủ tục lập Đề án đã đáp ứng đủ quy định của pháp luật.

Một số ý kiến thành viên Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ giải trình, làm rõ thêm nhiều nội dung như: phương án, kế hoạch, lộ trình thực hiện sắp xếp thị xã Mỹ Hào và các đơn vị hành chính trực thuộc trong giai đoạn 2022 – 2030, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế và bố trí lực lượng Công an phường, nguồn vốn đầu tư cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng khi thành lập phường, thị xã,...

Những nội dung này đã được đại diện Chính phủ (Bộ Nội vụ) và UBND tỉnh Hưng Yên giải trình, làm rõ tại phiên họp thẩm tra và có văn bản báo cáo bổ sung với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp này. Ủy ban Pháp luật thống nhất với nội dung giải trình của Chính phủ và chính quyền địa phương.

Ủy ban Pháp luật đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và 7 phường thuộc thị xã Mỹ Hào.

Để bảo đảm tính hiệu lực và đồng bộ trong việc thi hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đơn giản hóa thủ tục hành chính, Ủy ban Pháp luật thống nhất với đại diện Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị trong dự thảo Nghị quyết bổ sung một điều (Điều 2) về việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Đồng thời, để các cơ quan, tổ chức và địa phương có thời gian cho công tác chuẩn bị, kiện toàn tổ chức, thay đổi tên gọi, con dấu và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của đơn vị hành chính mới được thành lập, Ủy ban Pháp luật đề nghị quy định Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2019 (dự thảo Nghị quyết do Chính phủ trình quy định có hiệu lực kể từ ngày ký).

Qua biểu quyết của các thành viên Ủy ban Pháp luật, có 100% thành viên tham dự phiên họp (34/34/42) tán thành việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết về việc thành lập thị xã Mỹ Hào và 7 phường thuộc thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Minh Phong

Bình luận của bạn đọc