Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 30/3/2017 13:54

Thanh Hóa: Công bố sai phạm trong bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh

GD&TĐ - Sáng 30/3, UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố kết quả thanh tra việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh làm Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản thuộc Sở Xây dựng tỉnh.

Theo kết quả thanh tra, về việc tuyển dụng, bổ nhiệm công chức đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh. Vào ngày 7/5/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định 1469/QĐ-UBND phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức ngạch chuyên viên năm 2012 - 2013, trong đó có danh sách trúng tuyển đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Đến ngày 13/9/2013, Chủ tịch UBND tỉnh có quyết định 3212/QĐ-UBND phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức ngạch chuyên viên năm 2012-2013, bà Trần Vũ Quỳnh Anh trúng tuyển công chức Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 27/9/2013, Giám đốc Sở Xây dựng có quyết định 2991/QĐ-SXD tuyển dụng công chức đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh. Bà Trần Vũ Quỳnh Anh công tác tại phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, kể từ ngày 30/9/2013.

Kết quả thanh tra khẳng định việc tuyển dụng bà Trần Vũ Quỳnh Anh vào công chức là đúng quy định.

Ngày 18/4/2014, Giám đốc Sở Xây dựng ban hành quyết định 1634/QĐ-SXD bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ chức Phó trưởng phòng. Đến ngày 7/11/2014, Giám đốc Sở Xây dựng tiếp tục ban hành quyết định 6216/QĐ-SXD bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh – Phó trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản giữ chức trưởng phòng. Việc Giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ chức Phó phòng, rồi Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản khi chưa đủ các tiêu chuẩn: “thời gian công tác ở lĩnh vực mình phụ trách về chuyên môn nghiệp vụ ít nhất từ 3 năm trở lên”; “có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên”; “đã qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý nhà nước” là không đúng quy định tại mục c, khoản 2, điều 4, quyết định số 1138/2002/QĐ-UB ngày 16-4-2002 của UBND tỉnh.

Ngày 20/9/2016, bà Trần Vũ Quỳnh Anh đã có đơn gửi Giám đốc Sở Xây dựng xin thôi việc tự nguyện. Ba ngày sau, Giám đốc Sở Xây dựng đã ban hành quyết định 5406/QĐ-SXD cho thôi việc đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh. Việc giám đốc sở Xây dựng cho thôi việc đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh là đúng quy định. Tuy nhiên, việc giám đốc Sở Xây dựng chưa báo cáo với Sở Nội vụ là không đúng theo quy định.

Tại kết quả Thanh tra cũng khẳng định trách nhiệm của tập thể cá nhân trong việc bổ nhiệm sai phạm trên. Các thiếu sót, vi phạm trong việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo tại Sở Xây dựng thuộc trách nhiệm trực tiếp của giám đốc Sở trong khoảng thời gian từ 11/10/2010 đến 7/12/2015.

Tập thể lãnh đạo thời kỳ này chịu trách nhiệm về các thiếu sót, vi phạm có liên quan. Trách nhiệm trực tiếp thuộc về ông Chánh văn phòng Sở Xây dựng tời ký 2010-2015 và các cán bộ, công chức có liên quan. Việc cho bà Trần Vũ Quỳnh Anh thôi việc chưa báo cáo, công khai, trách nhiệm thuộc Giám đốc sở Xây dựng hiện nay...

Căn cứ các sai phạm trên, ngày 29/3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có công văn 476-CV/TU giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể và cá nhân các lãnh đạo và cán bộ Sở Xây dựng theo kết luận của Thanh tra tỉnh. Trên cơ sở đó, sẽ kiến nghị hình thức kỷ luật theo đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Việc bổ sung quy hoạch bà Trần Vũ Quỳnh Anh vào chức vụ Phó giám đốc Sở Xây dựng 2015-2020 tại thời điểm năm 2014 có nhiều thiếu sót: Tập thể lãnh đạo Sở không thực hiện nghiêm túc việc đánh giá toàn diện cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch, tạo dư luận không tốt. Ban Tổ chức Tỉnh ủy có trách nhiệm trong việc chưa làm tốt công tác thẩm định nhân sự đối với bà Trần vũ Quỳnh Anh.

Trong quá trình xét, cử bà Trần Vũ Quỳnh Anh đi học cao cấp lý luận chính trị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa có trách nhiệm chưa xem xét toàn diện hồ sơ của bà Trần Vũ Quỳnh Anh, nhất là xem xét quá trình công tác, mà chỉ tập trung chú ý các điều kiện, tiêu chuẩn xét, cử đi học cao cấp lý luận chính trị theo quy định. Lãnh đạo Sở Xây dựng phải chịu trách nhiệm trong việc bổ nhiệm bà Trần  Vũ Quỳnh Anh, để tạo điều kiện cho bà Trần Vũ Quỳnh Anh vào đối tượng được đi học.

Về việc kiểm tra quy trình kết nạp Đảng  viên đối với Trần Vũ Quỳnh Anh, qua kiểm tra phát hiện việc khai lý lịch Đảnh viên, khai phiếu đảng viên và khai phiếu bổ sung đảng viên hàng năm của bà Trần Vũ Quỳnh Anh chưa đầy đủ.

Về việc xác minh tài sản đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh, cho đến thời điểm hiện nay chưa phát hiện được bà Trần Vũ Quỳnh Anh có hành vi tham nhũng. Đến thời điểm thanh tra, bà Quỳnh Anh không còn là cán bộ, công chức, vì vậy chưa đủ cơ sở để kiểm tra, xác minh tài sản của bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Nguyễn Quỳnh

Tin tiêu điểm