Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 13/8/2018 15:14

Thẳng thắn chất vấn những vấn đề về chính sách sách dân tộc thiểu số

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên chất vấn sáng 13/8.Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên chất vấn sáng 13/8.

GD&TĐ - Kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng nay (13/8), Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển kết luận: Có 33 ý kiến chất vấn với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến và các thành viên Chính phủ khác. Phiên chất vấn đạt kết quả đề ra.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhận xét, các đại biểu thẳng thắn chất vấn, các câu hỏi đều mang tính xây dựng và sự trao đổi, tranh luận. Phần trả lời của người được chất vấn rõ ràng, đầy đủ và nắm chắc vấn đề.

Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết: Quốc hội, Chính phủ ban hành và thực hiện nhiều chính sách nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, thực hiện tinh thần của Hiến pháp là phát triển toàn diện, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số cùng phát triển.

Các chính sách bao phủ hầu hết lĩnh vực đời sống, nhưng vì nhiều lý do nên việc thực hiện và cân đối nguồn lực chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ có giải pháp tiếp tục thực hiện các chính sách dân tộc miền núi. Rà soát cân đối đủ nguồn lực với chương trình đang có hiệu lực, không để nợ kinh phí thực hiện chính sách, phân công rõ đầu mối theo nguyên tắc một cơ quan chịu trách nhiệm chính...

Đồng thời, nghiên cứu tích hợp thu gọn đầu mối quản lý, hướng tới đề xuất chương trình có thời hạn 10 năm. Tổng kết đánh giá thực hiện chính sách dân tộc, đề xuất giải pháp cụ thể cho giai đoạn tiếp theo.

Minh Phong

Tin tiêu điểm