Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 18/6/2015 14:25

Tháng 6 phê duyệt Đề án phát triển thị trường khu vực

Tháng 6 phê duyệt Đề án phát triển thị trường khu vực

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương hoàn chỉnh Đề án phát triển thị trường khu vực thời kỳ 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 6/2015.
Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Công Thương rà soát, làm rõ và bổ sung vào Đề án các nội dung về các thị trường xuất khẩu trọng điểm cần ưu tiên phát triển trong từng giai đoạn; các giải pháp phát triển từng khu vực thị trường (mặt hàng trọng điểm, giải pháp phát triển, nhất là những giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế đặc trưng của từng khu vực thị trường), giải pháp ưu tiên trong từng giai đoạn. 

Đồng thời, Bộ Công Thương tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện các mục tiêu, định hướng, giải pháp của Đề án; đề xuất sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ