Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 9/1/2015 13:00

Tập trung tiêu huỷ tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

GD&TĐ - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, năm 2015 sẽ tập trung vào công tác tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông với kế hoạch chỉ tiêu đặt ra phải hoàn thành khối lượng tiền tiêu hủy gấp 2,5 lần năm 2014 và như vậy năm 2015 được xem là “năm công tác tiêu hủy”.

Vì vậy, Phó Thống đốc yêu cầu Hội đồng tiêu huỷ và Hội đồng giám sát tiêu huỷ cần tập trung tối đa về nhân lực, thời gian lao động, máy móc thiết bị chuyên dùng, cơ sở vật chất để hoàn thành kế hoạch với hiệu quả cao nhất.

Việc tổ chức tiêu hủy được triển khai ngay từ đầu năm nên Hội đồng tiêu hủy và Hội đồng giám sát tiêu hủy phải hoàn thành công tác chuẩn bị từ cuối năm 2014 để sẵn sàng triển khai ngay. Đồng thời, Phó Thống đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc NHNN nghiên cứu đề xuất và giải quyết kịp thời chế độ, quyền lợi cho cán bộ, người lao động nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần làm việc, tạo phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2015.

Được biết, năm 2014, công tác tiêu hủy, giám sát tiêu huỷ tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông hoàn thành 100% kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối tiền và tài sản của Nhà nước, góp phần làm sạch đẹp đồng tiền trong lưu thông và giảm áp lực kho tiền bảo quản. 

P.V