Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 16/7/2018 14:19

Khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh:

Tập trung phát triển giáo dục mầm non và phổ thông

Kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIIKỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

GD&TĐ - Nghị quyết về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII.

Sáng nay (16/7), Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII khai mạc kỳ họp thứ 7 với chương trình nghị sự diễn ra trong 3 ngày, từ 16 - 18/7/2018.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn trình bày diễn văn khai mạc.

Kỳ họp thứ 7 cũng bàn và ban hành 19 nghị quyết quan trọng, đáng chú ý là: Nghị quyết về một số chính sách phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, ca trù, Truyện Kiều, Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng Hoa sứ trình đồ, giai đoạn 2018 – 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết về một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành y tế Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo…

Nguyên Vũ