Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 15/2/2017 22:08

Tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật để đấu tranh với các loại tội phạm

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN).Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN).

Đó là yêu cầu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tại Hội nghị giao ban nhằm kiểm điểm việc thực hiện công tác phối hợp giữa các cơ quan có hoạt động tư pháp và nội chính Trung ương trong năm 2016, triển khai phương hướng công tác phối hợp năm 2017, diễn ra ngày 15/2 tại Hà Nội.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh và đánh giá cao các cơ quan có hoạt động tư pháp và nội chính Trung ương đã chú trọng làm tốt công tác phối hợp trong việc tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng liên quan tới công tác tư pháp, cải cách tư pháp và công tác nội chính, cũng như xử lý các vụ việc cụ thể; tích cực phối hợp trong quá trình xây dựng nhiều đạo luật, nhất là các đạo luật liên quan tới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, trong đó đã thể chế hóa đầy đủ các quy định mới của Hiến pháp năm 2013 cũng như các quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp. 

Cùng với đó, các cơ quan đã tập trung phối hợp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các trường hợp có đơn kêu oan, bảo đảm chặt chẽ, khách quan, đúng pháp luật; nghiêm túc nhận trách nhiệm và khẩn trương thực hiện việc bồi thường cho người bị oan khi phát hiện có sai sót. Tích cực phối hợp tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương xây dựng các kế hoạch, chương trình hoạt động và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.

Đặc biệt, các cơ quan có hoạt động tư pháp và nội chính Trung ương đã tham mưu Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo giải quyết tốt nhiều vụ án lớn, trọng điểm về kinh tế, tham nhũng. Phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm và tội phạm mua bán người, qua đó tham mưu đề xuất nhiều giải pháp đấu tranh có hiệu quả, kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước.

Bày tỏ đồng tình với phương hướng công tác phối hợp năm 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đặc biệt lưu ý các cơ quan có hoạt động tư pháp và nội chính Trung ương cần tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật, cơ chế phối hợp, đẩy mạnh đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm hình sự, kinh tế trọng điểm, đặc biệt là tội phạm tham nhũng để góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Mỗi cơ quan cần chủ động đề ra các kế hoạch, chương trình công tác của mình và làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các cơ quan có hoạt động tư pháp và nội chính Trung ương làm tốt công tác phối hợp trong xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan đến đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, trước hết là tiếp tục tham mưu, tham gia ý kiến để sớm hoàn thiện Bộ luật Hình sự (sửa đổi) vì các cơ quan tư pháp Trung ương là những cơ quan có thể tham mưu tốt nhất với Quốc hội về Bộ luật quan trọng này. Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương tăng cường phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án trên cơ sở các quy định của pháp luật nhằm xác định đúng bản chất của các vụ việc, áp dụng pháp luật một cách khách quan, chính xác, bảo đảm không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu cơ quan có hoạt động tư pháp và nội chính Trung ương tiếp tục tham mưu với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương chỉ đạo thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và công tác cải cách tư pháp, nhất là tham mưu chỉ đạo xử lý nghiêm minh các vụ án kinh tế, tham nhũng, đặc biệt là các vụ án lớn, nghiêm trọng, xử lý trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị các cơ quan có hoạt động tư pháp và nội chính Trung ương định kỳ tổ chức rà soát, đối chiếu để bảo đảm tính chính xác, thống nhất của các thông tin, số liệu báo cáo, làm cơ sở cho việc đánh giá đúng tình hình và xây dựng các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội nói chung và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói riêng; xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong công tác đào tạo cán bộ có chức danh tư pháp đáp ứng tốt yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Theo TTXVN