Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 21/9/2018 15:32

Tập huấn kỹ năng truyền thông cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp

PGS TS Nguyễn Thị Trường Giang, trưởng khoa Phát thanh truyền hình- Học viện Báo chí và Tuyên truyền hướng dẫn nghiệp vụ truyền thông cho các đại biểu tại hội nghị tập huấnPGS TS Nguyễn Thị Trường Giang, trưởng khoa Phát thanh truyền hình- Học viện Báo chí và Tuyên truyền hướng dẫn nghiệp vụ truyền thông cho các đại biểu tại hội nghị tập huấn

GD&TĐ - Trong hai ngày 21 và 22/9, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức “Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về truyền thông giáo dục nghề nghiệp”. Hội nghị là một hoạt động nhằm triển khai đề án đổi mới và phát triển giáo dục nghề nghiệp, trong đó chú trọng đến giải pháp tăng cường công tác truyền thông.

Nhằm đạt được mục tiêu đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025”: Đến năm 2020: Phấn đấu ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp;  Phấn đấu ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng; Đến năm 2025 Phấn đấu ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; Phấn đấu ít nhất 45% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 928/QĐ-LĐTBXH ngày 18/7/2018 về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2018-2020. Đây là lần đầu tiên lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp có một kế hoạch truyền thông dài hạn với nhiều nội dung, giải pháp, hoạt động truyền thông, tác động đến nhiều đối tượng trong xã hội.

Cụ thể hóa nội dung của Kế hoạch truyền thông là nâng cao năng lực cho các cán bộ làm công tác truyền thông tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cũng như đẩy mạnh nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp và từng bước hình thành đội ngũ cộng tác viên giáo dục nghề nghiệp. Hội nghị tập huấn cho hơn 40 đại biểu là cán bộ chuyên trách đến từ các trường Cao đẳng, Trung cấp nghề.

Các đại biểu đã được các chuyên gia là giảng viên nhiều kinh nghiệm của Học viện Báo chí và tuyên truyền truyền đạt những kiến thức, kỹ năng cốt lõi của công tác báo chí, truyền thông; các học viên sẽ được thực hành các kỹ năng như: Viết bài, chụp ảnh, quay video, ghi âm, phỏng vấn, rút tít... Kết thúc khóa học các học viên sẽ được cấp chứng nhận của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và chi hội Hội báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp.

Sau hội nghị, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ xây dựng kế hoạch truyền thông của mình, tăng cường quảng bá hình ảnh đào tạo nghề đến mọi đối tượng trong xã hội và thường xuyên cập nhật, gửi các bài viết của cơ sở, địa phương về cho Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

anh quang

Tin tiêu điểm