Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 21/5/2018 15:35

Tạo hành lang pháp lý cao nhất cho việc hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật về lưu trữ

Chủ tọa điều hành Hội nghịChủ tọa điều hành Hội nghị

GD&TĐ - Ngày 21/5,  Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện luật lưu trữ giai đoạn 2012-2017  và triển khai Chỉ thị số 35/CT – TTG ngày 7/9/2017 của Thủ tưởng Chính phủ.

Tham dự Hội nghị  có ông Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cùng  đại diện lãnh đạo các tổ chức lưu trữ các Bộ, ngành,Trung ương, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW, các tập đoàn kinh tế nhà nước... 

Ông Đặng Thanh Tùng phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đặng Thanh Tùng,  Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ  khẳng định: Luật Lưu trữ đã được Quốc Hội thông qua năm 2011 và có hiệu lực từ ngày 1/7 năm 2012 đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự phát triển của ngành Lưu trữ, tạo cơ sở, hành lang pháp lý cao nhất cho việc thực hiện các hoạt động lưu trữ.

Sau gần 7 năm thực hiện Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, công tác văn thư, lưu trữ ở nước ta có nhiều tiến bộ. Nhận thức của lãnh đạo của các cơ quan đơn vị, của công chức viên chức từng bước được nâng cao.

Việc tổ chức Hội nghị này là hết sức cần thiết để đánh giá những kết quả đạt được, những việc còn hạn chế, bất cập và đề ra những việc cần làm trong thời gian tới nhằm thúc đẩy hơn nữa công tác văn thư, lưu trữ, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn thư, lưu trữ cũng như triển khai có hiệu quả và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Đây cũng là dịp để những người làm công tác văn thư, lưu trữ chia sẻ kinh nghiệm kiến thức thực tế của cơ quan mình, phát biểu đề xuất các kiến nghị với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước những vấn đề bất cập tại cơ sở,…

Quang cảnh Hội nghị 

Tại Hội nghị, sau khi nghe Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Luật Lưu trữ từ năm 2012 đến năm 2017, Hội nghị tiếp thu 9 ý kiến tham luận cua các đại biểu đến từ các cơ quan bộ, ngành trung ương, địa phương và các doanh nghiệp nhà nước.

Các ý kiến này đều khẳng định Luật Lưu trữ ra đời là một bước tiến quan trong của ngành Lưu trữ, tạo hành lang pháp lý cao nhất cho việc hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật về lưu trữ cũng như tạo thuận lợi cho công tác lưu trữ phát triển. 

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng nêu một bất cập số bất cập trong việc triển khai Luật Lưu trữ và đưa ra một số kiến nghị, đề xuất.

Ông Triệu Văn Cường  phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường chỉ đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiếp thu, ghi nhận tất cả những ý kiến của các đại biểu, trên cơ sở đó báo cáo trình Bộ Nội vụ những vấn đề cần phải tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về văn thư - lưu trữ

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường bày tỏ hy vọng, thông qua Hội nghị này, các đồng chí lãnh đạo Bộ, ngành địa phương sẽ quan tâm thúc đẩy công tác văn thư lưu trữ, để đưa công tác này ngày càng phát triển, góp phần cải cách nền hành chính nhà nước trong thời kỳ đổi mới đất nước và hội nhập sâu rộng.

Trịnh Huyền ​