Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 17/1/2013 16:47

Tạo chuyển biến mạnh trong đổi mới toàn diện hoạt động của Viện Hàn lâm KHXH VN

Tạo chuyển biến mạnh trong đổi mới toàn diện hoạt động của Viện Hàn lâm KHXH VN

(GD&TĐ)- Năm 2012 là một năm khá thành công của Viện Khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, là một năm đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của Viện trong lịch sử phát triển gần 60 năm qua.

(GD&TĐ)- Năm 2012 là một năm khá thành công của Viện Khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, là một năm đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của Viện trong lịch sử phát triển gần 60 năm qua. Đó là khẳng định của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện KHXN Việt Nam tại lễ tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2013 của Viện tổ chức sáng nay (17/1), tại Hà Nội. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng
Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: gdtd.vn

Trong năm qua, Viện KHXN Việt Nam đã tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các vấn đề cấp bách đặt ra đối với đất nước; tham gia tích cực vào việc phối hợp điều hành và thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạnh 2011-2015 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” (Chương trình Tây Nguyên 3); xây dựng và đề xuất 2 Đề án “Nghiên cứu tổng thể thư liệu về Hoàng Sa và Trường Sa” và “Nghiên cứu đánh giá tổng hợp tài nguyên môi trường, kinh tế, xã hội; đề xuất luận cứ khoa học phục vụ chiến lược phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” (Chương trình Tây Nam Bộ)... Các báo cáo chuyên đề, báo cáo đánh giá nhanh theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ cũng được Viện tổ chức và triển khai hết sức nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và thời gian, được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đánh giá tốt.

Năm 2013, phương châm của Viện sẽ là “Chất lượng, đồng bộ, đổi mới và đột phá phát phát triển” nhằm tạo ra một bước chuyển biến mạnh trong sự đổi mới toàn diện các mặt hoạt động của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

vcvcv
Tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ 2013 của Viện KHXHVN. Ảnh: gdtd.vn

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đinh Thế Huynh chúc mừng Viện vừa được Chính phủ ban hành Nghị định số 109/2012 ngày 26/12/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện; đồng thời đề nghị Viện KHXH Việt Nam cần tập trung kiện toàn tổ chức theo tinh thần Nghị quyết 109 của Chính phủ; đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận chính trị, tổng kết và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận mới chủ nghĩa xã hội, những nhận thức mới về đặc điểm của thời đại ngày nay; tham gia nghiên cứu tổng kết thực tiễn 30 năm đổi mới ở nước ta; tiếp tục làm rõ đặc trưng và phương thức bảo đảm định hướng XHCN trong phát triển nền kinh tế thị trường theo hướng hiện đại vào năm 2020 và nước công nghiệp hiện đại đến giữa thế kỷ 21.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đề xuất tiếp tục nghiên cứu, góp phần làm rõ 8 mối quan hệ cơ bản mà Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) đã chỉ ra; tham gia tích cực vào việc chắt lọc các kết quả nghiên cứu để cùng với Hội đồng lý luận Trung ương xây dựng cơ sở dữ liệu về KHXN nói chung, về nghiên cứu lý luận chính trị nói riêng, góp phần nâng cao hiệu quả tư vấn của Hội đồng lý luận Trung ương cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, đúng tầm của Viện KHXH...

Hiếu Nguyễn

Tin tiêu điểm