Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 17/9/2018 17:37

Tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu

Chính phủ yêu cầu cương quyết ngăn chặn hàng phế liệu nhập khẩu không đáp ứng quy địnhChính phủ yêu cầu cương quyết ngăn chặn hàng phế liệu nhập khẩu không đáp ứng quy định

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 27/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
 

Nhằm tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng vệ thương mại, kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu phế liệu từ xa, giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường không cấp mới Giấy xác nhận, không gia hạn Giấy xác nhận đối với đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu; chỉ xem xét cấp mới, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với đơn vị nhập khẩu phế liệu để sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu sản xuất khi chứng minh được nhu cầu và năng lực sử dụng phế liệu.

Các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ được cụ thể đối với từng bộ, ngành liên quan, tuy vậy, đều tập trung vào các yêu cầu trọng điểm sau: Không cấp phép nhập khẩu phế liệu về chỉ để sơ chế; Ngăn chặn hàng phế liệu nhập khẩu không đáp ứng quy định; Buộc tái xuất các lô hàng lợi dụng nhập khẩu phế liệu để đưa chất thải vào Việt Nam.

Xuân Trường

Tin tiêu điểm