Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 3/4/2019 18:16

Tăng cường phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em

Bên cạnh quyền được chăm sóc và bảo vệ, trẻ em cũng có quyền được trang bị những kiến thức, kỹ năng phòng chống xâm hại và tự bảo vệ mình Ảnh: C.FBên cạnh quyền được chăm sóc và bảo vệ, trẻ em cũng có quyền được trang bị những kiến thức, kỹ năng phòng chống xâm hại và tự bảo vệ mình Ảnh: C.F

GD&TĐ - Chiều 3/4, Văn phòng Chính phủ phát đi Thông báo số 117/TB-VPCP, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, yêu cầu các cơ quan chức năng trong năm 2019 tập trung tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.

Nâng cao kỹ năng phòng chống

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cơ quan, tổ chức liên quan, các địa phương tăng cường truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng của người dân và trẻ em về các biện pháp bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trực tiếp đến gia đình, cộng đồng, trường học và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trực tuyến.

Đồng thời, Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp Bộ Y tế, Bộ Công an, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam hướng dẫn việc thành lập và hoạt động nhóm chuyên trách bảo vệ trẻ em cấp xã do Chủ tịch UBND xã đứng đầu với thành phần gồm người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, công an xã, Đoàn Thanh niên xã, Hội phụ nữ xã, nhân viên y tế thôn bản, nhân viên Hội Chữ thập Đỏ xã (nếu có);

Hình thành mạng lưới những người tham gia công tác bảo vệ trẻ em gồm các thành viên thuộc nhóm chuyên trách bảo vệ trẻ em cấp xã và các thành viên tự nguyện; chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành, các thành viên Ủy ban quốc gia xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra liên ngành của Ủy ban quốc gia tại một số bộ, ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện quyền trẻ em, nhất là phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, phòng, chống đuối nước trẻ em và an toàn thực phẩm cho trẻ em.

Phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em

Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các địa phương rà soát tất cả cơ sở GDMN, nhất là ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, yêu cầu có biện pháp quản lý, giám sát, công khai hoạt động giáo dục, chăm sóc trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành cần tiếp tục rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách bảo đảm quyền trẻ em phù hợp với quy định của Luật Trẻ em; tăng cường thực hiện các chính sách đã ban hành; phối hợp hiệu quả trong xử lý các vụ việc vi phạm quyền trẻ em, bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, hỗ trợ tốt nhất cho trẻ em; phân công cơ quan, đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết, thông tin khi xảy ra vụ việc vi phạm quyền trẻ em.

Bộ Y tế có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể về xác định mức độ tổn hại về sức khỏe tâm thần đối với trẻ em bị xâm hại; xác định mức độ khuyết tật đối với nhóm trẻ em mắc hội chứng rối nhiễu phổ tự kỷ làm căn cứ xử lý về tư pháp và xây dựng các chính sách hỗ trợ phù hợp.

Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao được yêu cầu khẩn trương đẩy mạnh việc tập huấn phương pháp nghiệp vụ điều tra, truy tố, xét xử thân thiện với trẻ em và người chưa thành niên.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH và các cơ quan liên quan xây dựng các công cụ kết nối mạng lưới những người tham gia công tác bảo vệ trẻ em trong khung khổ Đề án Tri thức Việt số hóa.

Liên quan đến tình trạng lôi kéo HS sử dụng ma túy, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ TT-TT khẩn trương kiểm soát, phát hiện và xử lý việc quảng bá, mua bán, lôi kéo thiếu niên, HS sử dụng ma túy, các chất hướng thần, nhất là qua mạng xã hội; chủ trì, phối hợp với Bộ TT-TT, Bộ GD&ĐT, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tăng cường tuyên truyền về tác hại của các chất ma túy, chất hướng thần, nhất là đối với thiếu niên, HS…

Linh Oanh

Tin tiêu điểm