Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 26/7/2019 17:36

Tăng cường kiểm soát cây xanh đô thị trong mùa mưa bão

Tăng cường kiểm soát cây xanh đô thị trong mùa mưa bãoTăng cường kiểm soát cây xanh đô thị trong mùa mưa bão

GD&TĐ - Bộ Xây dựng đã có công văn 20/BXD-HTKT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý cây xanh đô thị nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão.

Theo đó, các cơ quan chuyên môn được giao quản lý cây xanh đô thị, UBND cấp huyện phải tăng cường kiểm soát, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện quản lý cây xanh đô thị rà soát số lượng cây bóng mát gây nguy hiểm, có nguy cơ không an toàn; kiểm soát việc thực hiện quy trình cắt tỉa cây xanh. Tổ chức xây dựng phương án ứng phó đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thực hiện quản lý cây xanh đô thị thực hiện đầy đủ trách nhiệm về quản lý cây xanh theo quy định pháp luật. Cắt tỉa cây theo quy trình kỹ thuật,gia cố cọc chống, cắt tỉa tán cây. Kiểm tra, rà soát số lượng cây bóng mát gây nguy hiểm, xử lý kịp thời các cây có nguy cơ gây mất an toàn mùa mưa bão...vv.

VK

Tin tiêu điểm