Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 6/11/2018 13:00

Tán thành quy định về hội đồng trường

Đại biểu Nguyễn Trường Giang – đoàn Đắk Nông. Ảnh: Quochoi.vnĐại biểu Nguyễn Trường Giang – đoàn Đắk Nông. Ảnh: Quochoi.vn

GD&TĐ - Phát biểu thảo luận tại hội trường sáng (6/11), đại biểu Nguyễn Trường Giang – đoàn Đắk Nông cơ bản đồng ý với quy định của dự thảo luật về nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng trường.

Theo đại biểu, quy định các nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng trường thực chất là chuyển một số nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chủ quản, góp phần làm tăng tính tự chủ của các trường, tiến tới bỏ cơ chế chủ quản là phù hợp với chủ trương chung.

“Thực tiễn trong thời gian qua, hội đồng trường hoạt động còn hình thức, chưa thực quyền do vẫn còn duy trì cơ quan chủ quản. Những quyền hạn của cơ quan chủ quản chuyển giao cho một tập thể, cụ thể là hội đồng trường chứ không nên trao cho cá nhân hiệu trưởng.

Hiệu trưởng và bộ máy của hiệu trưởng điều hành hành chính, thực hiện chủ trương, định hướng của hội đồng trường và chịu sự giám sát của hội đồng trường, xã hội, tập thể giáo viên và người học” - đại biểu Nguyễn Trường Giang nêu ý kiến.

Về tuổi của Chủ tịch Hội đồng trường, theo đại biểu Nguyễn Trường Giang, dự thảo luật quy định một trong những tiêu chuẩn của Chủ tịch hội đồng trường là đủ sức khỏe để làm việc.

Tuổi của hội đồng trường công lập theo quy định của pháp luật chưa đầy đủ, rõ ràng. Còn đối với các trường ngoài công lập, như thế nào là đủ sức khỏe để làm việc, đối với các trường công lập tuổi theo quy định của pháp luật sẽ do cơ quan nào quy định.

Do đó, đại biểu đề nghị xác định thẩm quyền này ngay trong luật hoặc giao cho cơ quan nào đó quy định bằng văn bản dưới luật.

Liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học trong hoạt động khoa học, công nghệ, đại biểu Nguyễn Trường Giang dẫn giải: Theo thông lệ quốc tế được thừa nhận chung và áp dụng rộng rãi trong hệ thống giáo dục đại học trên thế giới, các trường đại học luôn có 3 sứ mệnh quan trọng song hành.

Đó là đào tạo để cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao cho xã hội; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; phục vụ xã hội, cộng đồng chủ yếu thông qua các thương mại hóa kết quả nghiên cứu, gắn với công nghiệp và doanh nghiệp.

Từ đó, đưa ra kết quả nghiên cứu hàn lâm và ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống.

Nhìn chung, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đã có nhiều quy định liên quan tới cả 3 sứ mệnh nói trên của các trường đại học, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng quốc tế” - đại biểu Nguyễn Trường Giang nhấn mạnh.

Minh Phong (ghi)