Bản in

Thời sự

Chủ Nhật, 21/1/2018 07:00

Tầm nhìn mới của quan hệ đối tác nghị viện châu Á - Thái Bình Dương

Tầm nhìn mới của quan hệ đối tác nghị viện châu Á - Thái Bình Dương

GD&TĐ - Chiều 20/1, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF-26) họp phiên bế mạc, thông qua 14 văn kiện, trong đó có Tuyên bố Hà Nội.

Phát biểu tại phiên bế mạc Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định cùng với kết quả đạt được của những hội nghị trước, APPF-26 là bước tiến tiếp theo trong quá trình thực hiện tôn chỉ, mục đích của Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương đã được đề ra trong Tuyên bố Vancouver và Tuyên bố New Tokyo.

Tại kỳ hội nghị lần này, 14 nghị quyết về những vấn đề quan trọng, Tuyên bố Hà Nội về “Tầm nhìn mới cho quan hệ đối tác Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương” và Thông cáo chung APPF-26 đã được thông qua.

Các nghị quyết đã được thông qua cũng như qua các cuộc trao đổi, thảo luận đã cho thấy vai trò quan trọng của các nghị viện trong việc tham gia vào tiến trình thực hiện những cam kết quốc tế để bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển bền vững, vì lợi ích của nhân dân trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, thành công của APPF-26 là đã thông qua Tuyên bố Hà Nội về “Tầm nhìn mới của quan hệ đối tác nghị viện châu Á - Thái Bình Dương”.

Kế thừa các bản Tuyên bố dấu ấn khác của APPF, Tuyên bố Hà Nội có ý nghĩa quan trọng, xác định một tầm nhìn mới của APPF sau một phần tư thế kỷ hình thành và phát triển.

Tuyên bố đã điểm lại những thành tựu nổi bật của APPF, kiên trì thực hiện mục tiêu chung góp phần thúc đẩy mạnh hợp tác và đối thoại vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. APPF đã đóng góp vào các nỗ lực chung của các cơ chế toàn cầu và khu vực, như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA), LHQ, APEC, ASEAN…

Tuyên bố Hà Nội đã đưa ra một bức tranh về sự phát triển hiện nay của khu vực và quốc tế, trong đó có những thay đổi căn bản, với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, cùng những tác động sâu rộng. Trong tiến trình đó, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác tích cực, cùng APPF và nghị viện các nước nỗ lực hiện thực hóa tầm nhìn đã đề ra để đưa các khuyến nghị, nghị quyết của APPF thành hành động cụ thể.

Theo Diệu Thùy
Chinhphu.vn