Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 7/12/2018 18:07

Tạm dừng sắp xếp, hợp nhất các sở ngành chuyên môn cấp tỉnh, huyện

TP Hạ Long công bố quyết định hợp nhất Ban Tổ chức Thành ủy và Phòng Nội vụ. Ảnh: Báo Quảng NinhTP Hạ Long công bố quyết định hợp nhất Ban Tổ chức Thành ủy và Phòng Nội vụ. Ảnh: Báo Quảng Ninh

GD&TĐ - Bộ Nội vụ vừa có văn bản đề nghị các tỉnh thành tạm dừng việc sắp xếp, sáp nhập một số sở ngành chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo tinh thần nghị quyết 18.

Để sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn theo tinh thần nghị quyết số 18, kết luận 34 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo nghị quyết 18, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tạm dừng việc sắp xếp,sáp nhập các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (sở, ngành), cấp huyện (phòng, ban).

Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Kết luận số 34-KL/TW, Bộ Nội vụ đã xây dựng 2 dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, trình Chính phủ và báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ để trình Bộ Chính trị cho ý kiến một số nội dung liên quan đến khung số lượng cơ quan chuyên môn, tiêu chí thành lập tổ chức, biên chế tối thiểu, số lượng cấp phó tối đa của một tổ chức hành chính ở địa phương.

Bộ Nội vụ cũng cho biết, 2 Nghị định này là cơ sở để phân cấp cho chính quyền địa phương quyết định sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Trong khi Chính phủ chưa ban hành 2 Nghị định nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

Trong khi Chính phủ chưa ban hành 2 nghị định này, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; dừng việc sáp nhập một số sở ngành, phòng ban mà thời gian qua nhiều nơi đã thực hiện.

Được biết, nhiều địa phương thời gian qua đã hợp nhất một số sở, ngành, như tỉnh Lào Cai hợp nhất Sở GTVT và Sở Xây dựng thành Sở GTVT - Xây dựng; Hà Giang hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Sở Nội vụ; TP Hạ Long (Quảng Ninh) hợp nhất Phòng Nội vụ TP Hạ Long với Ban Tổ chức Thành ủy…

C.T