Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 20/12/2018 20:00

Sơn La thực hiện hiệu quả dự án giảm nghèo

Sơn La thực hiện hiệu quả dự án giảm nghèo

GD&TĐ - Dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La giai đoạn II được triển khai trên địa bàn 511 bản, thuộc 39 xã của các huyện: Thuận Châu, Mai Sơn, Mộc Châu, Vân Hồ, Bắc Yên, Phù Yên với tổng mức đầu tư trên 851 tỷ đồng. Qua 3 năm thực hiện với cách làm hiệu quả đã góp phần quan trọng cải thiện hạ tầng cơ sở, hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân giúp họ vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống.

Hơn 370 tỷ đồng thuộc các chương trình, dự án đã được tỉnh Sơn La đầu tư hiệu quả cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng tại các huyện nghèo. Trong đó, đã thực hiện việc phân bổ vốn, khởi công mới 59 công trình, 39 công trình chuyển tiếp, 17 công trình được duy tu bảo dưỡng (công trình thủy lợi, giao thông, nhà công vụ, cầu treo, trạm y tế...). Trong đó, vốn thuộc Nghị quyết số 30a về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của Chính phủ gần 150 tỷ đồng; Chương trình 135 gần 220 tỷ đồng; Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và 135 trên 2 tỷ đồng...

Theo ông Đinh Trung Dũng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban quản lý dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La, việc triển khai dự án mang lại hiệu quả rất tích cực về các vấn đề đầu tư ngân sách huyện là các công trình đầu tư hạ tầng và đối với các vấn đề  sinh kế là hỗ trợ trực tiếp theo các nhóm đồng sở  thích. Đặc biệt, khi triển khai liên kết từ các doanh nghiệp đến hộ kinh doanh đã tạo điều kiện  thuận lợi cho bà con vùng dự án  nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững và thực  hiện  mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới.

L.Quốc