Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 22/1/2018 15:38

Số liệu thống kê thực sự là con số biết nói

Thủ tướng tặng Cờ thi đua cho các tập thể đơn vịThủ tướng tặng Cờ thi đua cho các tập thể đơn vị

GD&TĐ - Ngày 22/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2018 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thủ tướng đề nghị cần quan tâm hơn nữa đến phân tích, đánh giá số liệu thống kê để số liệu thống kê thực sự là con số biết nói.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng khẳng định Chính phủ rất quan tâm đến công tác thống kê, trân trọng sản phẩm mà ngành thống kê đã làm ra.

Ngành thống kê có vị trí quan trọng vì là nơi tập hợp kết quả đầu ra của cả nền kinh tế một cách khách quan, trung thực. Từ kết quả đầu ra về kinh tế - xã hội đất nước, đã giúp cho việc hoạch định về các chiến lược và công tác quy hoạch, kế hoạch của quốc gia, của ngành, địa phương.

Nhấn mạnh Chính phủ đã ban hành Nghị định 01 với phương châm hành động “10 chữ” (Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả), Thủ tướng đặt vấn đề: Ngành thống kê cần làm gì để thực hiện phương châm “10 chữ” này và nêu rõ: Thủ tướng, Chính phủ cần một kịch bản tăng trưởng rõ nét để điều hành như kinh nghiệm năm 2017.

Với vai trò sứ mệnh quan trọng, ngành thống kê cần nâng cao chất lượng công tác thống kê, phục vụ tốt hơn sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2018. Nâng cao chất lượng số liệu thống kê để tiến tới phân tích, đánh giá, hoạch địch chính sách, số liệu nào chính sách đó, có đánh giá, dự báo.

Số liệu thống kê của ngành là chính thống, tin cậy và không để sai sót xảy ra. Toàn ngành thống kê thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo: Thông tin phải trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời và minh bạch.

Nghiên cứu áp dụng chuẩn mực quốc tế, chuẩn hóa quy trình, ứng dụng công nghệ hiện đại. Quan tâm hơn nữa đến phân tích, đánh giá số liệu thống kê để số liệu thống kê thực sự là con số biết nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị

Ngành thống kê phải có báo cáo, đánh giá sâu về tình hình thế giới. Do đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê có thể đề xuất gặp Thủ tướng khi cần thiết, thông tin về những vấn đề quốc tế và trong nước đặt ra để kịp thời chỉ đạo, điều hành, không để lâm vào bị động, bất ngờ. Cần tập trung nghiên cứu, áp dụng phương pháp thống kê mới, tiên tiến, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Tiếp tục thực hiện tốt các đề án của ngành, trong đó có nhiệm vụ thống kê GDP của các địa phương, tránh trùng lắp, sai số quá lớn giữa địa phương và số liệu chung của cả nước.

Cần lưu ý thực hiện nhiệm vụ rà soát phạm vi, phương pháp tính toán GDP, trong đó có các khu vực kinh tế phi chính thức, chưa quan sát được để sớm có số liệu GDP phản ánh sát hơn với thực tế đất nước.

Nhấn mạnh tinh thần phát triển nhanh, bền vững, chắc chắn, có cơ sở khoa học, “một con hổ kinh tế” chứ đừng là con hổ giấy, Thủ tướng nêu rõ, những con số biết nói để làm kịch bản và chiến lược cho phát triển cho từng địa phương, cho cả quốc gia là rất quan trọng.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đã trao Huân chương Lao động các hạng cho các tập thể, cá nhân ngành thống kê.

Minh Phong