Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 2/6/2017 11:13

Siết chặt hiệu quả sử dụng vốn ODA

Đại diện Bộ Tài chính trao đổi với báo chí tại họp báoĐại diện Bộ Tài chính trao đổi với báo chí tại họp báo

GD&TĐ - Đó là trọng tâm được đưa ra trong buổi họp báo chuyên đề vừa được Bộ Tài chính tổ chức tại Hà Nội, thông tin việc thực thi Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài (ODA) của Chính phủ đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại họp báo, bà Nguyễn Xuân Thảo, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) cho biết, trong giai đoạn 2004 - 2015, trong tổng số vốn ODA, vay ưu đãi được ký kết (khoảng 45 tỷ USD), số vốn vay dành cho các chương trình dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Trung ương khoảng 15,51 tỷ USD (chiếm 35%). Trong tổng số vốn vay cho chương trình dự án của địa phương, tỉ trọng vốn cấp phát còn lớn (92,2%); tỉ trọng cho vay lại còn hạn chế (7,8%).

Theo bà Nguyễn Xuân Thảo, thực trạng này xuất phát từ đặc điểm của giai đoạn trước là các địa phương có nhu cầu đầu tư lớn để xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội nhưng phần lớn các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, Trung ương phải trợ cấp. Sau đó, tính đến năm 2015, mới chỉ có 13 địa phương tự cân đối được thu chi và điều tiết về Trung ương, các địa phương khác còn nhiều khó khăn, một số địa phương đặc biệt khó khăn. Đồng thời, nguồn vốn huy động được trong giai đoạn này có tính ưu đãi cao (chủ yếu là vốn ODA, lãi suất trung bình khoảng 1%, kỳ hạn dài đến 40 năm).

Bà Nguyễn Xuân Thảo đánh giá, cơ chế cấp phát cũng bắt đầu bộc lộ một số hạn chế, chưa bảo đảm sự hỗ trợ đồng đều của Trung ương tới các địa phương. Để đáp ứng yêu cầu của pháp luật Việt Nam và đòi hỏi của tình hình mới, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để quy định rõ về cơ chế cho vay lại đối với chính quyền địa phương. Việc cho vay lại ngân sách địa phương phải tuân thủ quy định của Nghị định này và các quy định pháp luật liên quan. Vốn vay lại phải được trả nợ đầy đủ, đúng hạn từ nguồn ngân sách địa phương hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật... Việc cho vay lại nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi đối với UBND cấp tỉnh bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp với khả năng tài chính của ngân sách địa phương.

Đối với hoạt động cho chính quyền địa phương vay lại, tỉ lệ cho vay lại các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được xác định theo điều kiện của nguồn vốn (vay ODA và vay ưu đãi). Tỉ lệ cho vay lại vốn ODA dự kiến chia làm 5 nhóm bao gồm 3 nhóm đối với các tỉnh nhận trợ cấp từ ngân sách Trung ương (theo mức độ trợ cấp) và 2 nhóm đối với các tỉnh điều tiết về ngân sách Trung ương. Đối với vốn vay ưu đãi, tỉ lệ cho vay lại chia làm 3 nhóm, bao gồm nhóm các địa phương khó khăn nhất (được ngân sách Trung ương trợ cấp trên 70%) và có huyện thuộc danh mục Nghị quyết 30a của Chính phủ, nhóm các tỉnh khác nhận trợ cấp từ ngân sách Trung ương và nhóm các tỉnh có điều tiết về Trung ương.

Bà Nguyễn Xuân Thảo nêu rõ: Mức vay của địa phương sẽ được xác định theo năng lực tài chính của địa phương. Việc vay nợ quan trọng nhất là bảo đảm khả năng trả nợ và sự bền vững về tài chính. Đặc biệt, địa phương nào có nợ quá hạn trên 180 ngày thì không được đề xuất các công trình dự án vốn ODA của Chính phủ.

Việt Dũng

Tin tiêu điểm