Thời sự

Đại biểu Nguyễn Tạo:

Sẽ giám sát lời hứa của các Bộ trưởng

MINH PHONG (THỰC HIỆN) - 18:43 04/06/2018
Đại biểu Nguyễn Tạo – Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Lâm Đồng Đại biểu Nguyễn Tạo – Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Lâm Đồng

* Trong ngày chất vấn đầu tiên của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, nhiều vấn đề “nóng” đã được các đại biểu chất vấn. Ông đánh giá như thế nào về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài nguyên và Môi trường?

- Đại biểu Nguyễn Tạo: Trong buổi chất vấn đầu tiên, nhìn chung các Tư lệnh ngành đã thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của mình. Các bộ trưởng trả lời những vấn đề cử tri quan tâm như: Trạm thu phí BOT, vấn đề giảm thiểu tai nạn giao thông, chiến lược phát triển ngành giao thông trong tương lai và vấn đề ô nhiềm môi trường. Đây là những vấn đề thuộc về trách nhiệm của các hai bộ: Bộ Giao thông vận tài và Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan liên quan.

Với những lời hứa của bộ trưởng, bước đầu đã đáp ứng một phần lòng mong mỏi của đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước.

* Tuy nhiên qua phần chất vấn của các đại biểu và phần trả lời của Bộ trưởng, cụ thể là của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho thấy, vẫn còn những vấn đề tồn tại?

- Đại biểu Nguyễn Tạo: Những việc còn tồn tại trong thời gian qua, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã nhận trách nhiệm về mình và nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, chúng tôi quan tâm đến tình trạng vi phạm pháp luật, vi phạm hành lang đường sắt trong thời gian qua vẫn còn diễn ra và để lại nhiều hậu quả thương tâm.

Rõ ràng đây là trách nhiệm thuộc về các cấp chính quyền, trách nhiệm và vai trò của bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trong triển khai trong đấu tranh, ngăn chặn vi phạm an toàn giao thông đường bộ, đường sắt.

Đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng để mở rộng, nâng cấp đường giao thông đường bộ, đường sắt trong tương lai. Đây là vấn đề cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và quyết tâm của Chính phủ trong thời gian tới.

Đối với cử tri tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi đề nghị được nâng cấp tuyến quốc lộ 27 Nam Tây Nguyên. Đây là tuyến đường huyết mạch về chính trị, kinh tế. Tuy nhiên, cử tri Lâm Đồng đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được đầu tư đúng mưc, mới chỉ duy tu. Tôi cho rằng, cần phải có lộ trình đầu tư cho quốc này trong thơi gian tới.

* Nhắc đến vấn đề giao thông vận tải, sáng nay (4/6), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã trả lời nhiều nội dung liên quan đến BOT, trong đó có vấn đề đặt các trạm BOT sai vị trí. Theo Đại biểu, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã trả lời thỏa mãn các vấn đề được chất vấn hay chưa?

- Đại biểu Nguyễn Tạo: Tôi nghĩ có trách nhiệm của chủ đầu tư, cơ quan xét duyệt dự án và chính quyền địa phương. Theo phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng, tất cả các việc nêu trên, từ việc đặt phí đến việc đặt các trạm đều có sự thỏa thuận của Bộ Giao thông vận tải. Do đó trong việc này, có trách nhiệm của bộ Giao thông vận tải.

Ngoài ra, còn có trách nhiệm của nhiều cơ quan đơn vị liên quan. Vì thế để khắc phục, chúng ta cần bắt đầu cái mới để khắc phục cái cũ theo các phương án mà Bộ Giao thông phối hợp với chính quyền địa phương để trình các cấp phê duyệt.

Tuy nhiên, về cơ bản phần trả lời của Bộ Giao thông vận tải đã đáp ứng được một phần mong mỏi của các đại biểu, cử tri. Nếu đòi hỏi hoàn thiện ngay thì sẽ khó vì bộ trưởng vừa mới kế thừa trách nhiệm.

* Trước Quốc hội và cử tri cả nước, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng hứa rất nhiều vấn đề thuộc phần trách nhiệm của mình. Đại biểu nghĩ sao về những lời hứa này?

- Đại biểu Nguyễn Tạo: Tôi nghĩ có hệ thống chính trị từ cơ sở đến trung ương và vai trò giám sát của Quốc hội để giám sát lời hứa của Bộ trưởng. Với những lời xin lỗi, bày tỏ sự thông cảm của cử tri của Bộ trưởng, tôi ti, rằng sẽ giải quyết được những vấn đề Bộ trưởng đã nói. Với vai trò của đại biểu Quốc hội, chúng tôi sẽ giám sát lời hứa đó.

* Cá nhân Đại biểu có đặt niềm tin vào những lời hứa đó?

- Đại biểu Nguyễn Tạo: Bằng những giải thích có căn cứ, khoa học cùng với sự công khai minh bạch, dân chủ thì chúng ta tin tưởng rằng, những lời hứa đó sẽ được thực hiện qua tiến độ thời gian.

Xin cảm ơn Đại biểu!

Minh Phong (thực hiện)

Bình luận của bạn đọc