Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 24/1/2019 21:00

Sắp xếp hợp lý số cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập huyện, xã

Sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức sau sáp nhập nhận được nhiều sự quan tâmSắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức sau sáp nhập nhận được nhiều sự quan tâm

GD&TĐ - Ngày 24/1, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã trình Bộ Chính trị Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã từ nay đến năm 2021.

Theo Nghị quyết 37-NQ/TW, trong năm 2019 phải cơ bản hoàn thành việc sắp xếp hợp lý các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% cả hai tiêu chí về diện tích và quy mô dân số, dự kiến, cả nước có 16 đơn vị hành chính cấp huyện và 631 đơn vị hành chính cấp xã.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân gợi mở một số nội dung trọng tâm, một trong những mục tiêu cơ bản để sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã là nhằm giảm số lượng đơn vị hành chính so với hiện nay. Do đó, chủ trương chung là khuyến khích sáp nhập các đơn vị hành chính cùng cấp với nhau và hạn chế việc điều chỉnh từ đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên lớn, quy dân số đông sang các đơn vị hành chính chưa đạt tiêu chuẩn để đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, không làm giảm số lượng đơn vị hành chính.

Vì vậy, dự thảo nghị quyết quy định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã không đạt tiêu chuẩn bao gồm hai trường hợp. Một là nhập nguyên trạng hoặc nhập một số đơn vị hành chính chưa đạt tiêu chuẩn vào đơn vị hành chính cùng cấp liền kề; hai là điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, xã nhập vào đơn vị hành chính cùng cấp liền kề chưa đạt tiêu chuẩn.

Hữu Hà

Tin tiêu điểm