Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 2/4/2019 09:32

Sai phạm tại Sóc Sơn: Vì sao kết luận thanh tra không nói đến Việt phủ Thành Chương?

Ông Nguyễn An Huy - Chánh Thanh tra TP Hà Nội cho biết, không gặp sức ép gì khi xác định các trường hợp có sai phạm đất rừng Sóc Sơn. Cơ quan này sẽ đôn đốc, kiểm tra để kết luận được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

- Được biết, trong gần 1.000 công trình vi phạm đất rừng Sóc Sơn, có nhiều biệt phủ thuộc sở hữu người có vai vế, hiểu biết. Vậy quá trình thanh tra, Thanh tra Thành phố Hà Nội có gặp sức ép, khó khăn gì khi xác định các trường hợp sai phạm hay không?

- Trong quá trình thanh tra, Thanh tra Thành phố đã thực hiện theo quy định của pháp luật, không gặp sức ép gì khi xác định các trường hợp có sai phạm.

- Theo phản ánh của người dân, ở xã Minh Phú và Minh Trí có hàng nghìn công trình lấn đất rừng. Liệu kết luận lần này của Thanh tra Thành phố đã làm rõ được tất cả các công trình sai phạm ở hai xã này hay chưa?

- Trong thời gian thanh tra, đoàn thanh tra liên ngành Thành phố đã kiểm tra và xác định có 688 trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình, nhà ở trên đất rừng phòng hộ ở hai xã Minh Phú, Minh Trí.

Thanh tra Thành phố kiến nghị UBND Thành phố giao UBND huyện Sóc Sơn thiết lập hồ sơ, có phương án xử lý đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp có vi phạm về đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, đảm bảo đất đai sử dụng đúng mục đích theo Luật Lâm nghiệp hiện hành.

Trường hợp phóng viên có kết quả khảo sát hàng nghìn công trình vi phạm, đề nghị phóng viên gửi đến UBND huyện Sóc Sơn để xử lý; gửi Thanh tra Thành phố để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra. Thanh tra Thành phố trân trọng cảm ơn phóng viên.

Sai phạm tại Sóc Sơn: Vì sao kết luận thanh tra không nói đến Việt phủ Thành Chương? - 1

Ông Nguyễn An Huy từng là trưởng đoàn thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức).

- Tiếp cận kết luận thanh tra đất rừng Sóc Sơn vừa được công bố, nhiều người cho rằng, những kiến nghị còn chưa cụ thể vào từng trường hợp sai phạm. Liệu Thanh tra Thành phố có nể nang, né tránh trách nhiệm kiến nghị xử lý dứt điểm hàng trăm trường hợp đã được Thanh tra Chính phủ kết luận trước đây?

- Đối với các trường hợp vi phạm đã được Thanh tra Chính phủ kết luận và kiến nghị xử lý, theo quy định của Luật Thanh tra các trường hợp này phải xử lý theo đúng kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Thanh tra Thành phố đã kết luận trách nhiệm và kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo UBND huyện Sóc Sơn khẩn trương thực hiện dứt điểm kết luận của Thanh tra Chính phủ.

- Với công trình khủng như Việt phủ Thành Chương, tại sao nội dung kết luận Thanh tra Thành phố không đề cập đến? Nếu sai phạm chưa được kết luận, Thanh tra Thành phố đưa ra phương án xử lý thế nào?

- Tại Kết luận số 754/TTCP ngày 17/4/2006 của Thanh tra Chính phủ kết luận về đất rừng huyện Sóc Sơn đã nêu rõ khu đất phủ Thành Chương có nguồn gốc là đất quy hoạch rừng đặc dụng (theo quy hoạch hiện nay là rừng phòng hộ môi trường) và kiến nghị xử lý đối với trường hợp này.

Tuy nhiên, đến nay UBND huyện Sóc Sơn chưa thiết lập hồ sơ vi phạm tiến hành xử lý đối với trường hợp Việt phủ Thành Chương.

Thanh tra Thành phố đã kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo UBND huyện Sóc Sơn kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm theo quy định đối với tập thể và cá nhân qua các thời kỳ từ năm 2006-2018 đã không nghiêm túc thực hiện các Kết luận của Thanh tra Chính phủ, đồng thời khẩn trương thực hiện dứt điểm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Sai phạm tại Sóc Sơn: Vì sao kết luận thanh tra không nói đến Việt phủ Thành Chương? - 2

Thanh tra Thành phố Hà Nội sẽ giám sát quá trình thực hiện kết luận thanh tra

- Sai phạm đất rừng Sóc Sơn đã được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ từ 10 năm trước nhưng đến nay chưa được xử lý triệt để. Trách nhiệm chính của việc “nhùng nhằng” như vậy thuộc về cơ quan nào, thưa ông?

- Việc chưa xử lý đối với các trường hợp vi phạm đã được Thanh tra Chính phủ kết luận là do UBND huyện Sóc Sơn, UBND các xã không nghiêm túc thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố. Trách nhiệm thuộc UBND huyện Sóc Sơn, UBND các xã để xảy vi phạm đã được Thanh tra Chính phủ kết luận.

- Từ năm 2006 và 2013, các công trình lấn rừng Sóc Sơn được Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chỉ rõ, nhưng không được xử lý triệt để. Dư luận lo ngại kết luận lần này của Thanh tra Thành phố lại bị “đắp chiếu” như những lần trước đây?

- Việc thực hiện kết luận thanh tra được quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ, Thanh tra Thành phố căn cứ vào các quy định của Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ sẽ đôn đốc, kiểm tra để kết luận được thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Xin cảm ơn ông!

Theo Dân trí