Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 13/7/2017 10:37

Rà soát quy trình thực hành di sản Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn

Rà soát quy trình thực hành di sản Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn

Cục Văn hóa cơ sở vừa báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTT&DL về công tác tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng), trong đó nhấn mạnh tới việc rà soát quy trình thực hành di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội này. Nếu vi phạm nghiêm trọng sẽ xem xét khả năng đưa Lễ hội này ra khỏi Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.
Sau khi xảy ra sự cố đáng tiếc tại Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn năm 2017, các cơ quan chức năng của Hải Phòng và Bộ VHTT&DL đã vào cuộc. Lễ hội cũng đã tạm ngừng tổ chức.

Ngày 5/7, Cục Văn hóa cơ sở đã nhận được báo cáo của Sở VH&TT Hải Phòng về kết quả kiểm tra, rà soát công tác quản lý và tổ chức vòng đấu loại Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2017.

Trên cơ sở đó, Cục đề xuất với Bộ trưởng Bộ VHTT&DL một số nội dung nhằm tìm ra giải pháp đối với công tác tổ chức Lễ hội này.

Theo đó, đề nghị lãnh đạo Bộ VHTT&DL tổ chức buổi làm việc với UBND TP. Hải Phòng để xem xét cụ thể việc tổ chức lễ hội trong thời gian tới; đề nghị lãnh đạo Bộ chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trên cơ sở chức năng của mình.

Cụ thể, Cục Văn hóa cơ sở sẽ tham mưu trình lãnh đạo Bộ VHTT&DL ban hành văn bản chỉ đạo địa phương nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL của Bộ VHTT&DL quy định về tổ chức lễ hội. Đối với các lễ hội không có cơ sở để khẳng định là lễ hội dân gian truyền thống; có nội dung kích động bạo lực, phản cảm… thì không cấp phép và tổ chức lễ hội.

Cũng tại báo cáo, Cục Văn hóa cơ sở kiến nghị Bộ trưởng đề nghị Sở VH&TT TP. Hải Phòng báo cáo UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND quận Đồ Sơn thực hiện việc tạm dừng hoạt động chọi trâu trong tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn năm 2017.

UBND quận Đồ Sơn chủ trì tổ chức hội thảo về Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn với sự tham gia của các cơ quan quản lý Nhà nước, nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử để tham vấn ý kiến đối với công tác tổ chức lễ hội. Đồng thời, cần tổ chức các buổi tọa đàm để đối thoại, xin ý kiến người dân và cộng đồng.

Trường hợp tiếp tục tổ chức Lễ hội phải dựa trên cơ sở bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của di sản văn hóa, trọng tâm là nội dung tổ chức các nghi lễ truyền thống tại địa phương, bảo đảm tính trang trọng, đúng với giá trị của di sản.

Theo Phương Liên
Chinhphu.vn