Bản in

Thời sự

Thứ Bảy, 12/1/2019 06:00

Quyết định muộn màng

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Đầu tháng 12/2018, Bộ Nội vụ có văn bản đề nghị các địa phương tạm dừng sắp xếp cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (sở, ngành) và cấp huyện (phòng, ban). Việc này thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng và để đợi Nghị định mới của Chính phủ về cơ cấu, tổ chức các cơ quan chuyên môn tỉnh, huyện.

Đến nay, 2 dự thảo Nghị định tương ứng với 2 cấp về vấn đề này đã được Bộ Nội vụ hoàn thiện, trình Chính phủ và báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ để trình Bộ Chính trị cho ý kiến về số lượng cơ quan chuyên môn, tiêu chí thành lập tổ chức, biên chế tối thiểu, số lượng cấp phó tối đa... Đây sẽ là cơ sở để địa phương sắp xếp cơ quan chuyên môn theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Tại cuộc họp báo gần đây, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ cho biết việc tạm dừng sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện là để tránh gây xáo trộn khi chưa có quy định thống nhất chứ không phải Bộ Nội vụ chùn bước, rút lại đề xuất. Trong bối cảnh hiện nay, quyết định tạm dừng là đúng nhưng cũngmuộn màng, ở hai lẽ.

Thứ nhất, nhiều địa phương thời gian qua đã chủ động sắp xếp cơ quan chuyên môn theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Một số tỉnh, thành chưa thực hiện thì cũng đã xây dựng xong phương án hợp nhất. Đặc biệt ở cấp huyện, vì chưa có hướng dẫn nên mỗi nơi sắp xếp cơ quan chuyên môn một kiểu. Tới đây, khi Nghị định về cơ cấu, tổ chức các cơ quan chuyên môn tỉnh, huyện của Chính phủ được ban hành, rất có thể những địa phương này sẽ phải sắp xếp lại hoặc lên một phương án khác cho phù hợp với hướng dẫn. Việc này không chỉ gây tốn kém tiền bạc, thời gian mà còn thêm một lần nữa gây xáo trộn tâm lý trong cán bộ, công chức.

Thứ hai, đáng lẽ dự thảo Nghị định về cơ cấu, tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện phải được hoàn thiện và trình các cấp sớm hơn. Nghị quyết 18 Trung ương ban hành tháng 10/2017, đến nay đã hơn một năm. Vậy mà các văn bản cụ thể hóa chủ trương này – chưa biết khi nào mới có! Việc chậm trễ ban hành văn bản hướng dẫn rõ ràng đã làm chậm quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Ở một chừng mực nào đó, nó còn ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của bộ máy khi mà lãnh đạo các cơ quan chuyên môn chưa biết mình ngồi “ghế” nào và các cán bộ, công chức chưa biết mình sẽ đi đâu, về đâu!

Ngay cả khi các văn bản về cơ cấu, tổ chức cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện được ban hành thì công cuộc sắp xếp bộ máy chưa chắc đã suôn sẻ. Vừa qua, nhiều địa phương phản ánh sự chồng chéo, thiếu thống nhất trong các hướng dẫn của Bộ, ngành về quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện đã gây khó khăn lúng túng cho họ khi triển khai thực hiện. Thậm chí là các Thông tư hướng dẫn của cùng Bộ, ngành về một nội dung cũng “đá” nhau. Nếu những văn bản này không được rà soát và sửa đổi kịp thời để tạo sự thống nhất thì hiệu quả sắp xếp cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện chưa chắc đã được như mong muốn.

Tuệ Lâm

Tin tiêu điểm