Quy định bơi thành môn chính khóa: Không bắt buộc mỗi trường phải có một bể bơi

MINH PHONG (GHI) - 17:08 01/06/2018
Đại biểu Nguyễn Anh Trí - đoàn TP Hà Nội Đại biểu Nguyễn Anh Trí - đoàn TP Hà Nội

Trước ý kiến của một số đại biểu cho rằng, không quy định bơi như một môn học chính khóa vì không có bể bơi, Đại biểu Nguyễn Anh Trí nêu lên suy nghĩ của mình: Điều quan trọng đó là, chúng ta có coi vấn đề này là quan trọng không? Còn chưa có bể bơi thì rồi sẽ có. Chúng ta sẽ có cách để tổ chức cho học bơi được và biết bơi.

"Ví dụ, không bắt buộc mỗi trường đều phải có một bể bơi. Cả một huyện có thể chỉ cần 3 đến 5, 7 bể bơi tùy theo dân số. Có môn học đó, có giờ dạy thì học sinh sẽ đến đó để tập bơi.

Cho nên việc này không hề khó. Phải có luật mới có cơ chế, có biện pháp, có kinh phí, có quỹ đất để làm bể bơi cũng như để tổ chức các hoạt động thể thao khác" - Đại biểu Nguyễn Anh Trí dẫn giải.

Nhất trí với ý kiến phải có tiêu chí vào trong luật, Đại biểu Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh, chúng ta làm luật để tạo ra cơ chế, tạo ra điều kiện để làm việc, tạo ra khung pháp lý, chỗ nào chưa có, chưa làm được thì chúng ta làm. Chúng ta đừng đợi có bể bơi rồi mới xây dựng luật để cho đi bơi.

"Hơn thế, cũng không nên dừng lại ở một môn bơi, mà tôi muốn sửa ở Khoản 2 Điều 22 của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thể dục, Thể thao, để thể thao phải trở thành một môn học bắt buộc có số giờ học, có chương trình, có nội dung, có loại hình hợp lý nhằm giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ cho học sinh, cho con người Việt Nam" - Đại biểu Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.

Minh Phong (ghi)

Bình luận của bạn đọc