Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 2/11/2018 16:14

Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Quochoi.vnToàn cảnh phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

GD&TĐ - Chiều nay (2/11), dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch gồm 32 điều trong đó có 31 điều quy định việc sửa đổi, các luật. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến cấp, loại quy hoạch, thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch, nội dung quy hoạch và các nội dung kỹ thuật đơn giản khác.

Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Việc sửa đổi, bổ sung các luật cần thực hiện theo nguyên tắc:

Thứ nhất, lấy Luật Quy hoạch làm gốc, các luật khác có liên quan phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Luật Quy hoạch;

Thứ hai, các luật khác không quy định lại, quy định trái nội dung đã được quy định tại Luật Quy hoạch; bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ;

Thứ ba, bảo đảm thứ bậc của các loại quy hoạch, không quy định cùng một cấp có hai quy hoạch với nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch cấp quốc gia, Quy hoạch vùng và Quy hoạch tỉnh cần quy định cụ thể về: phạm vi, nội dung, bảo đảm không có sự trùng lặp nội dung giữa các quy hoạch; thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch;

Thứ tư, không xem xét bổ sung các quy hoạch chưa được liệt kê tại Phụ lục I hay cụ thể hóa Danh mục các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định tại khoản 4 Điều 59 và điểm 39 Phụ lục II của Luật Quy hoạch.

Minh Phong