Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 20/10/2017 16:01

Quốc hội sẽ xem xét việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình GDPT và SGK mới

Tại kỳ họp thứ 4 này, Quốc hội cũng dành thời gian 3 ngày để thực hiện việc chất vấn và trả lời chất vấn.Tại kỳ họp thứ 4 này, Quốc hội cũng dành thời gian 3 ngày để thực hiện việc chất vấn và trả lời chất vấn.

GD&TĐ - Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội dành khoảng 15 ngày để xem xét, thảo luận các báo cáo và quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước. Trong đó có việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới.

Cụ thể: Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Báo cáo về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018;

Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017; Báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017;

Báo cáo về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 ”.

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Báo cáo về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và về cơ chế, chính sách phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, tại kỳ họp này, một số báo cáo và nghị quyết của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước cũng được gửi tới các vị đại biểu Quốc hội để tự nghiên cứu.

Tiếp tục phát huy hiệu quả của hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ thứ 3, Quốc hội khóa XIV; tại kỳ họp thứ 4 này, Quốc hội cũng dành thời gian 3 ngày để thực hiện việc chất vấn và trả lời chất vấn.

Minh Phong

Tin tiêu điểm