Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 28/5/2018 13:06

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV:

Quốc hội “chốt” 4 nhóm vấn đề chất vấn

Quốc hội “chốt” 4 nhóm vấn đề chất vấn

GD&TĐ - Quốc hội chính thức “chốt” 4 nhóm vấn đề sẽ đưa vào nội dung chất vấn từ ngày 4 đến ngày 6/6 tới đây, trong đó có nhóm vấn đề liên quan đến GD-ĐT.

Sáng nay (28/5), Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Trong 5 nhóm vấn đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp, đề xuất trình Quốc hội xem xét, Quốc hội lựa chọn 4 nhóm vấn đề chất vấn chính thức.

Thứ nhất, giải pháp hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là tại các thành phố lớn. Giải pháp xử lý triệt để những vấn đề tồn tại đối với các dự án giao thông đầu tư theo hình thức xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT). Ở nhóm vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải sẽ là người trả lời chính.

Hai là, công tác quản lý đất đai tại các thành phố lớn, các địa phương có nhiều khiếu nại, tố cáo; nhất là trong quản lý, sử dụng đất công, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi giải phóng mặt bằng.

Tình trạng ô nhiễm lưu vực sông và kiểm soát hoạt động xả thải của các doanh nghiệp; thực trạng xử lý rác thải và giải pháp. Các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ là người đăng đàn trả lời nhóm vấn đề này.

Ba là, giải pháp về chất lượng giáo dục đại học, giáo dục phổ thông; công tác quản lý giáo dục mầm non, nhất là giáo dục mầm non ngoài công lập. giải pháp về Tình trạng xuống cấp về chuẩn mực đạo đức, lối sống trong ngành giáo dục. Người trả lời chính là Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Bốn là, thực trạng thị trường lao động ở nước ta; công tác quản lý xuất khẩu lao động. Công tác giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm sau đào tạo, nhất là việc làm cho thanh niên, lao động nữ, sinh viên mới ra trường. Tình trạng bạo hành và xâm hại tình dục đối với trẻ em; công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội sẽ trả lời chất vấn nhóm vấn đề này.

Trên cơ sở 4 nhóm vấn đề nêu trên, các Phó Thủ tướng, các thành viên Chính phủ khác cũng sẽ tham gia giải trình thêm về các nội dung có liên quan.

 Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc  cho biết: sẽ có 4 nhóm vấn đề được đưa ra để chất vấn tại kỳ họp lần này

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có báo cáo về việc tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XIV, trong đó nêu rõ căn cứ và tiêu chí lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn.

Theo đó, tiêu chí lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn được xác định phải là những vấn đề bức xúc, nổi lên trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, được nhiều đại biểu Quốc hội, cử tri quan tâm; vấn đề có dấu hiệu vi phạm pháp luật; vấn đề chất vấn đã được người bị chất vấn trả lời bằng văn bản nhưng đại biểu Quốc hội không đồng ý với nội dung trả lời, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý trình Quốc hội xem xét cho trả lời tại Kỳ họp.

Không chất vấn những vấn đề đã có trong nghị quyết về chất vấn và nghị quyết giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm chất vấn; phù hợp với tổng thời gian tổ chức phiên họp chất vấn.

Tiêu chí lựa chọn người trả lời chất vấn là phải phù hợp với nhóm vấn đề chất vấn. Người trả lời chất vấn có trách nhiệm trả lời trực tiếp, đầy đủ vấn đề mà đại biểu Quốc hội đã chất vấn, không được ủy quyền cho người khác trả lời thay.

Trường hợp có lý do đặc biệt, chính đáng, không thể tham dự phiên họp thì người bị chất vấn gửi văn bản nêu rõ lý do đến Tổng Thư ký Quốc hội để báo cáo Chủ tịch Quốc hội xem xét, quyết định.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn từ ngày 4-6/6 tới. Đây là kỳ đầu tiên thực hiện hiện đổi mới: người hỏi có 1 phút để hỏi và người bị chất vấn có 3 phút để trả lời.

Minh Phong