Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 31/8/2018 10:09

PVEP hướng tới vị thế hàng đầu ASEAN

PVEP hướng tới vị thế hàng đầu ASEAN

GD&TĐ - Tổng Công ty Thăm dò - Khai thác Dầu khí (PVEP) có bề dày truyền thống, thường xuyên giữ vai trò đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) trong thăm dò, khai thác dầu khí.

Bảy tháng đầu năm 2018, PVEP hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch; trong đó nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) gần 6.000 tỷ đồng; đồng thời tích cực tái cơ cấu, nỗ lực bảo đảm việc làm cho người lao động.

Nhiều hoạt động hiệu quả cao

Năm 2018, trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức do cơ chế tài chính còn bất cập, nguồn vốn đầu tư tìm kiếm, thăm dò chưa bảo đảm, giá dầu chưa ổn định…, PVEP vẫn luôn bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp duy trì ổn định sản xuất. Bảy tháng đầu năm 2018, PVEP hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, đóng góp lớn vào thành công chung của Tập đoàn.

Tổng sản lượng khai thác 2,53 triệu tấn quy dầu (đạt 108% kế hoạch 7 tháng); trong đó khai thác dầu 1,88 triệu tấn (đạt 107%); sản lượng khí bán 653 triệu m3 (đạt 111%). PVEP tập trung phát triển mỏ tại Dự án Bunga Pakma và Dự án Cá Tầm, vận hành hệ thống ổn định các mỏ, nhằm hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác; tiếp tục rà soát, triển khai các dự án phát triển mỏ khác. Công tác tìm kiếm, thăm dò tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính trong 6 tháng đầu năm; trong đó tổng doanh thu 22.006 tỷ đồng (đạt 85% kế hoạch năm), lợi nhuận trước thuế 8.331 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.467 tỉ đồng, nộp NSNN 5.796 tỷ đồng (đạt 91% kế hoạch năm).

Sản xuất kinh doanh (SXKD) của PVEP và các đơn vị thành viên luôn bảo đảm an toàn, hiệu quả, không xảy ra sự cố nghiêm trọng nào khiến phải dừng hoạt động. Đặc biệt, an ninh an toàn tại các dự án nước ngoài luôn được theo dõi, cảnh báo kịp thời đến cán bộ biệt phái.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của PVEP năm 2018 là tái cơ cấu. PVEP chủ động tái cơ cấu triệt để bộ máy tổng công ty, các đơn vị/chi nhánh và các dự án nhằm tinh giản tổ chức, tối ưu nguồn nhân lực, phù hợp phạm vi, khối lượng công việc và điều kiện triển khai các dự án, nâng cao hiệu suất lao động và hiệu quả hoạt động từng bộ phận.

Lãnh đạo PVEP đang tiếp tục thúc đẩy phê duyệt Đề án Cơ cấu lại PVEP giai đoạn 2017 - 2020 đã trình các cơ quan có thẩm quyền để có những định hướng triển khai tái cấu trúc cụ thể, hiệu quả hơn. PVEP đang khẩn trương hoàn thành Báo cáo tổng quan PVEP, trong đó có những đề xuất liên quan các cơ chế tài chính phù hợp hoạt động tìm kiếm, thăm dò và một số cơ chế tài chính khác.

Bên cạnh đó, PVEP tập trung tiết giảm đầu tư, tối ưu danh mục đầu tư, tối ưu chi phí, giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ, cân đối đủ vốn cho SXKD của toàn tổng công ty; tiếp tục có giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ các tồn đọng trong công tác đầu tư và tài chính. PVEP cùng Tập đoàn hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý đầu tư/quản lý đầu tư cho các dự án dầu khí, cơ chế tài chính/nguồn vốn khả thi cho hoạt động thăm dò, khai thác.

Đặc biệt, từ đầu năm 2018, PVEP và các đơn vị thành viên đẩy mạnh các dịch vụ kỹ thuật, hỗ trợ dự án, nhanh chóng ổn định việc làm, chăm lo đời sống người lao động. Tại Hội nghị BCH mở rộng của Công đoàn PVEP, đại diện tập thể người lao động tại các đơn vị đã phản ánh tình hình công việc, đời sống và tinh thần, tâm tư tình cảm của CBCNV giai đoạn hiện nay, trong đó có vấn đề tái cơ cấu tổng công ty và việc làm cho CBCNV tại các dự án.

Các ý kiến đã bày tỏ niềm cảm kích đối với sự sâu sát và những nỗ lực của lãnh đạo tổng công ty thời gian gần đây trong công tác chăm lo đời sống CBCNV từ những việc thiết thực như bữa ăn ca đến việc tháo gỡ kịp thời vướng mắc trong các mặt hoạt động, cán bộ Công đoàn cơ sở có những đề xuất, kiến nghị cụ thể đối với lãnh đạo tổng công ty về công tác Công đoàn tại từng đơn vị…

Thẳng thắn nhìn nhận những thuận lợi, khó khăn của tổng công ty hiện nay, nhất là những thách thức do hệ lụy cuộc khủng hoảng suy giảm giá dầu kéo dài hơn 3 năm nay, người lao động PVEP nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực đương đầu và vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục phát triển bền vững.

Nhiệm vụ quan trọng của PVEP những tháng cuối năm là gia tăng trữ lượng 1 triệu tấn quy dầu theo kế hoạch năm 2018. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai hoạt động phát triển mỏ Cá Tầm (Lô 09-3/12), dự kiến First Oil vào tháng 12/2018, Sư tử trắng Pha 2 Lô 15-1 cùng một số dự án khác; hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD và tài chính, phấn đấu về đích sớm một số chỉ tiêu quan trọng.

Người lao động PVEP luôn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió

Tiên phong thăm dò, khai thác dầu khí

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí trên vùng biển thuộc Việt Nam, PVEP còn là đơn vị 10.tế quốc tế. Từ chỗ không có dầu khí, PVEP đã không ngừng tăng trưởng mạnh mẽ, với năng suất nâng cao, quy mô ngày càng lớn mạnh.

Lực lượng cán bộ, lao động kỹ thuật PVEP thực sự trưởng thành, từng bước làm chủ khoa học công nghệ, tự đảm nhận tốt những vị trí trước đây phải thuê chuyên gia nước ngoài. Dù phải hoạt động dưới sức ép cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ trong và ngoài nước, PVEP đã có những thay đổi ấn tượng về tầm vóc cũng như vị thế trong ngành thăm dò - khai thác dầu khí và giữ vững thương hiệu.

Giai đoạn 2007 - 2017, tổng sản lượng khai thác toàn mỏ của PVEP 146,3 triệu tấn quy dầu; trong đó tổng sản lượng khai thác riêng phần PVEP 56,3 triệu tấn quy dầu (39,62 triệu tấn dầu và 16,63 tỷ m3 khí), đóng góp tích cực vào sự phát triển của Tập đoàn và nền kinh tế quốc dân; doanh thu hơn 468 nghìn tỷ đồng; nộp NSNN hơn 146 nghìn tỷ đồng. PVEP đã chuyển đổi thành công mô hình tổ chức quản lý từ hạch toán phụ thuộc sang hạch toán độc lập, tổng tài sản của PVEP tăng từ hơn 30 nghìn tỷ đồng/năm 2007 lên hơn 134 nghìn tỷ đồng, tính đến hết năm 2017…

Hà - Nga

Tin tiêu điểm