Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 10/1/2019 19:01

Phòng chống tiêu cực trong thi đua, khen thưởng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh phải phòng chống tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởngPhó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh phải phòng chống tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng

GD&TĐ - Sáng 9/1, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chủ trì Hội nghị.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà, năm 2018, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng 55.463 trường hợp. Trong số cá nhân được khen thưởng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỷ lệ khen chuyên đề, đột xuất trên 1,2% và khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp trên 21%.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Trần Thị Hà, một số phong trào thi đua hiệu quả chưa cao, có nơi còn hình thức, chưa thực sự tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát phong trào thi đua chưa được coi trọng, việc sơ kết, tổng kết chưa kịp thời.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chỉ ra rằng có trường hợp còn sai sót trong hồ sơ thi đua, khen thưởng; nhiều trường hợp thiếu thủ tục, có hồ sơ chậm từ 1 - 2 năm. Một số nơi chưa quan tâm động viên khen thưởng kịp thời người lao động trực tiếp, có địa phương chỉ đề xuất 1 trường hợp chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, cá biệt có tỉnh không đề xuất trường hợp nào, đây là sự thiếu quan tâm.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng đánh giá, bên cạnh những kết quả đã đạt được, có nơi, phong trào thi đua còn chưa bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến còn hạn chế; việc khen thưởng cho người lao động trực tiếp tuy có cải thiện nhưng chưa thực sự tạo được hiệu ứng sâu rộng.

Công tác trình và thẩm định hồ sơ khen thưởng còn kéo dài, chưa động viên kịp thời các đối tượng được khen thưởng, còn tình trạng đề nghị khen thưởng cho những trường hợp chưa có thành tích tiêu biểu nên tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương còn hạn chế.

Nhấn mạnh năm 2019 là năm thứ tư của nhiệm kỳ 5 năm, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là năm thứ 4 thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Phó Thủ tướng cho rằng, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, biến phong trào trở thành động lực cách mạng, một phương thức lãnh đạo của Đảng, công cụ quản lý hữu hiệu của Nhà nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành liên quan trong công tác thi đua khen thưởng cần kịp thời, chính xác, khách quan, công tâm công bằng, minh bạch, đúng thành tích, có giá trị giáo dục nêu gương. Bảo đảm việc xét khen thưởng có tính cạnh tranh, thành tích thực chất. Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải phòng chống tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng… 

Lê Sơn

Tin tiêu điểm