Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 30/10/2018 15:17

Phòng chống tham nhũng cần cả hệ thống chính trị vào cuộc

Đại biểu Trần Văn Mão - đoàn Nghệ AnĐại biểu Trần Văn Mão - đoàn Nghệ An

GD&TĐ - Trả lời chất vấn đại biểu Trần Văn Mão - đoàn Nghệ An - về tình trạng phòng chống tham nhũng và giải pháp trong thời gian tới, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết:
Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền pháp luật để người dân, toàn hệ thống chính trị, đặc biệt cán bộ, công chức nắm vững Luật Phòng, chống tham nhũng và hệ thống pháp luật.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để làm sao đầy đủ toàn diện và đảm bảo kiểm soát tất cả hoạt động, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý nhà nước của người có trách nhiệm liên quan đến cán bộ, công chức nhà nước.

Thứ ba, trong hoàn thiện pháp luật, điều đầu tiên là phải nhanh chóng sửa đổi, bổ sung để kỳ họp lần này Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Vì trong đó có nhiều giải pháp, khắc phục hạn chế, từ những giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý, đặc biệt kê khai tài sản và xử lý những tài sản chúng ta không giải trình được một cách hợp lý.

Tăng cường cả hệ thống chính trị tham gia vào việc kiểm tra, giám sát, phát hiện, kể cả nhân dân và báo chí để làm sao hạn chế thấp nhất tình hình tham nhũng, góp phần làm trong sạch bộ máy và phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

Minh Phong

Tin tiêu điểm