Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 10/2/2017 12:25

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo 896

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo 896

GD&TĐ - Chiều 9/2, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 896 chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo đánh giá kết quả năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, kiện toàn Ban Chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896) biểu dương sự cố gắng của các cơ quan, nhất là Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính và Văn phòng Ban Chỉ đạo đã có các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cũng như đã tích cực trong việc hoàn thiện các thể chế cho việc cấp số định danh cá nhân, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực cũng lưu ý, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến nay mới hoàn thành các thủ tục để chuẩn bị xây dựng, chậm 2 năm so với dự kiến ban đầu. Sự phối hợp giữa các bộ, ngành trong triển khai nhiệm vụ cũng vẫn chưa nhịp nhàng.

Qua báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo và các ý kiến góp ý tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực nhất trí với các đề xuất tại Kế hoạch triển khai Đề án trong năm 2017, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm.

Để bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi các nội dung liên quan đến kiện toàn tổ chức của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo.

Bộ Công an tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch 2017 trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành để làm cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án trong tháng 2/2017. Văn phòng Ban Chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện và sớm trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký văn bản hướng dẫn việc thành lập Ban Chỉ đạo tại các địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị cần tập trung nguồn lực để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bên cạnh đó, các bộ, ngành có liên quan cần tiến hành các thủ tục ứng vốn cho triển khai thực hiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xem xét đến những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện tại vùng sâu, vùng xa, người học tập và công tác tại nước ngoài đều có thể được cấp số định danh cá nhân.

Trong năm 2017, Bộ Công an và Bộ Tư pháp cần phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện, phát huy, mở rộng số lượng địa phương được triển khai cấp số định danh cá nhân, bảo đảm các thông tin của công dân được thu thập chính xác, số định danh cá nhân được cấp theo một quy trình khoa học và đúng quy định.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Đề án 896 cho biết: Từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 896, đến nay, các nhiệm vụ của giai đoạn 1 Đề án theo Quyết định 896/QĐ-TTg đã cơ bản hoàn thành.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ

Tin tiêu điểm