Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 20/10/2017 20:38

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ rõ “7 yêu cầu” đối với tỉnh Quảng Ngãi

 Khi thực hiện các dự án các nhà đầu tư cần đề cao ý thức, trách nhiệm với môi trường, với xã hội để đảm bảo phát triển bền vững. Khi thực hiện các dự án các nhà đầu tư cần đề cao ý thức, trách nhiệm với môi trường, với xã hội để đảm bảo phát triển bền vững.

GD&TĐ - “Để thực hiện mục tiêu sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại thì hệ cả thống chính trị phải vào cuộc, quyết tâm hơn nữa....'', đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đối với tỉnh Quảng Ngãi.

''...Quảng Ngãi cần chú trọng chủ động rà soát chiến lược quy hoạch phát triển; tái cấu trúc lại nền kinh tế của địa phương; tăng cường phối hợp, kết nối với các địa phương để tạo sự hỗ trợ, liên kết vùng; tập trung huy động nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng; nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; đẩy mạnh cải cách hành chính; tạo sự đồng thuận xã hội, huy động nguồn lực nhân dân địa phương trong xây dựng, phát triển kinh tế…”,

Đó là những vấn đề cơ bản mà Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng đặt ra với tỉnh Quảng Ngãi tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư “Quảng Ngãi - Hợp tác đầu tư và Phát triển” năm 2017 vào ngày 20/10.

Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, sản xuất tại tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng biểu dương, đánh giá cao sự quyết tâm của chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, tâm huyết của các doanh nghiệp đã và đang đầu tư tại Quảng Ngãi; sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế, ngành tài chính, ngân hàng đã cam kết, ký kết tài trợ vốn Quảng Ngãi.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định Chính phủ tiếp tục tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Trong thời gian qua, Quảng Ngãi đạt được nhiều kết quả vượt bậc trong phát triển kinh tế xã hội.

Từ một tỉnh phải dựa vào ngân sách trung ương thì trong nhiều năm qua và đến nay đã cân đối được ngân sách và có bước tăng trưởng.

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự xã hội đảm bảo. Đời sống người dân được cải thiện, nâng cao.

Đặc biệt nhờ sự nỗ lực, năng động và sáng tạo của đảng bộ, chính quyền và các cơ quan, cộng với lợi thế địa lý, tiềm năng, Quảng Ngãi đã thu hút nhiều các nhà đầu tư trong và người nước đến đầu tư.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng chỉ ra những hạn chế, thách thức mà tỉnh Quảng Ngãi gặp phải trong quá trình phát triển kinh tế, thu hút đầu tư:

Đó là kinh tế tăng trưởng khá nhưng quy mô còn nhỏ; chất lượng, sức cạnh tranh nhiều sản phẩm còn thấp so với khu vực. Môi trường kinh doanh đã được cải thiện nhiều nhưng chưa ổn định, chưa hấp dẫn nhà đầu tư.

Chỉ số năng lực cạnh tranh (CPI) ở mức khá, nhưng tăng chậm. Hệ thống kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu mới.

Chất lượng lao động, đặc biệt là lao động kỹ thuật chuyên môn cao còn thiếu. Một số dự án thực hiện chậm, kéo dài, gây lãng phí, kém hiệu quả.

Phó Thủ tướng yêu cầu: Để thực hiện mục tiêu sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại thì hệ cả thống chính trị phải vào cuộc, quyết tâm hơn nữa.

Trước hết tỉnh Quảng Ngãi cần chú trọng chủ động rà soát chiến lược quy hoạch phát triển chung và từng ngành, các lĩnh vực, sản phẩm trên cơ sở tái cấu trúc lại nền kinh tế của địa phương gắn với tái cấu trúc kinh tế của vùng, của đất nước.

Thứ hai, trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của địa phương và cơ sở cung cầu cầu của nền kinh tế khu vực để phân rõ sản phẩm gì có sự đột phá, cạnh tranh.

Thứ ba, tăng cường phối hợp, kết nối với các địa phương để tạo sự hỗ trợ, liên kết vùng. Thứ tư, tập trung huy động nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng.

Thứ năm, tập trung đào tạo nhân lực, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chú trọng vào lĩnh vực năng lượng, công nghệ sạch, công nghệ cao.

Thứ sáu, đẩy mạnh cải cách hành chính, trước hết là thủ tục hành chính và tăng cường trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo.

Thứ bảy, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội phải tạo sự đồng thuận xã hội, được người dân ủng hộ. Đây là yếu tố quyết định, bởi vì nơi nào mà không nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của người dân thì nơi đó không làm được gì.

Làm cái gì phải cho dân biết. Bên cạnh đảm bảo lợi ích kinh tế của địa phương, đất nước, các doanh nghiệp cần đảm bảo lợi ích của nhân dân. Đặc biệt cần phải lưu ý trong vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng, tác động môi trường khi triên khai thực hiện dự án.

Đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, doanh nhân, Phó Thủ tướng đề nghị nhà đầu tư cần có chiến lược kinh doanh lâu dài và thực hiện đúng cam kết; đầu tư các dự án, lĩnh vực ưu tiên theo quy hoạch đã được phê duyệt, nếu phát sinh vấn đề thì kịp thời kiến nghị với chính quyền đại phương và Chính phủ.

Khi thực hiện các dự án các nhà đầu tư cần đề cao ý thức, trách nhiệm với môi trường, với xã hội để đảm bảo phát triển bền vững; phối hợp với chính quyền địa phương để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh; quan tâm đảm bảo đời sống của người lao động, ứng xử văn hóa, văn minh với người lao động; quan tâm các chính sách xã hội, nhân đạo tại địa phương.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định: Chính phủ tiếp tục tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư để hoàn thiện thể chế kinh doanh, có môi trường pháp lý hoàn thiện, bình đẳng, minh bạch.

Tiếp tục đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nói chung được tốt hơn; hỗ trợ cho các địa phương đầu tư cho phù hợp. Có chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu nhân lực của nhà đầu tư.

Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ban, ngành tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để Quảng Ngãi phát triển toàn diện, sớm trở thành tỉnh phát triển công nghiệp, góp phần quan trọng vào sự phát triển của khu vực và cả nước.

Đại Thắng

Tin tiêu điểm