Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 29/11/2017 19:19

Phổ biến pháp luật và kỹ năng viết bài cho phóng viên, biên tập viên

Toàn cảnh Hội nghịToàn cảnh Hội nghị

GD&TĐ - Ngày 29/11/2017 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tập huấn pháp luật và kỹ năng viết bài, tuyên truyền cho phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên và cán bộ văn hóa thông tin các tỉnh có đường biên giới với Lào – khu vực miền Bắc do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Tới dự có ông Võ Thanh Lâm; ông Trần Công Trục – nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ; ông Nguyễn Ngọc Oanh – phó trưởng khoa Quan hệ Quốc tế - Học viên Báo chí và Tuyên truyền; cùng đại diện lãnh đạo các sở Thông tin và Truyền thông một số tỉnh biên giới giáp Lào, các phóng viên, biên tập viên và cán bộ văn hóa thông tin cấp huyện, thị xã của các tỉnh có đường biên giới với Lào.

Hội nghị nhằm nâng cao hiểu biết và kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kỹ năng viết bài cho phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên và cán bộ văn hóa thông tin cấp huyện, thị xã của các tỉnh có đường biên giới với Lào.

Tại Hội nghị, ông Võ Thanh Lâm – Vụ trưởng Vụ pháp chế, bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam tham gia các hiệp định tự do thương mại, chúng ta luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực hội nhập vì lợi ích quốc gia, dân tộc đồng thời đảm bảo giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Trên tinh thần này, chúng ta cũng chú trọng tới việc tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào trong tình hình mới, với mục tiêu xây dựng hình ảnh Việt Nam đổi mới và phát triển, là bạn và đối tác tin cậy của Lào.

Cũng tại Hội nghị, ông Trần Công Trục – Nguyên trưởng ban Biên giới Chính phủ trình bày tham luận về Biên giới đất liền và chính sách đối ngoại có liên quan của Đảng và Nhà nước;

Ông Nguyễn Ngọc Oanh - Phó trưởng khoa Quan hệ Quốc tế - Học viên Báo chí và Tuyên truyền đã đưa ra những vấn đề, nội dung về truyền thông và báo chí hay và bổ ích về Kỹ năng viết bài, tuyên truyền về chính sách pháp luật cho phóng viên, biên tập viên báo, đài và cán bộ văn hóa thông tin.

Đặc biệt là mô hình truyền thông và các phương pháp khai thác thông tin phù hợp vớ đặc trưng của các loại hình báo chí, các vấn đề đối ngoại giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Hiền Anh