Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 5/6/2018 23:25

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

Phiên chất vấn sôi nổi, đi thẳng vào vấn đề cử tri quan tâm

Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trườngQuốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

GD&TĐ - Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, tranh luận thẳng thắn theo tinh thần đổi mới trong hoạt động chất vấn của Quốc hội. Các đại biểu đã đặt câu hỏi ngắn, gọn, đi thẳng vào những vấn đề đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận xét sau khi kết thúc phiên chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung.

Trả lời rõ ràng, thẳng thắn

Nhận xét về phần trả lời chất vấn của Bộ trường Trần Hồng Hà, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, Bộ trưởng đã nắm rất chắc vấn đề, trả lời rõ ràng, thẳng thắn nhận trách nhiệm đối với những mặt còn thiếu sót, hạn chế, tồn tại và cũng đã đưa ra nhiều giải pháp thiết thực để khắc phục trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đất đai và môi trường là những vấn đề liên quan chặt chẽ, mật thiết tới đời sống của nhân dân, gắn với sự phát triển bền vững của đất nước nên được các đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân đặc biệt quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết luận phiên chất vấn

Trong thời gian qua, công tác quản lý đất đai từng bước được triển khai chặt chẽ, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020 đã được các địa phương cơ bản hoàn thành. Hoạt động kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Đã xây dựng, triển khai kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2050. Đang triển khai Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, công tác quản lý Nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm, phòng chống biến đổi và thích ứng với biến đổi khí hậu cũng còn không ít tồn tại, hạn chế, bất cập như rất nhiều đại biểu đã chất vấn. Chúng ta cần có những giải pháp thiết thực để tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới, cả trước mắt và lâu dài.

Đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành có liên quan tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Chỉ đạo quyết liệt, thực hiện các giải pháp đã đề ra, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Nắm chắc vấn đề, trả lời khúc chiết 

Đối với phiên chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Chủ tịch Quốc hội nhận xét, mặc dù đây là lần đầu tiên Bộ trưởng trả lời chất vấn trước Quốc hội, nhưng với tinh thần trách nhiệm và thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thời gian qua, Bộ trưởng đã nắm chắc vấn đề, trả lời rõ ràng, khúc chiết và đã đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, có lộ trình cụ thể để thực hiện.

 Bộ trưởng Trần Hồng Hà trả lời chất vấn trước Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Lao động, việc làm và trẻ em là những vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc sống người dân và xã hội, nên luôn được sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân.

Thời gian qua, công tác của Bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, như thị trường việc làm, chất lượng đào tạo nghề có bước phát triển, số lượng người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài tăng, công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em được chú trọng.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, còn không ít những tồn tại, hạn chế, bất cập như nhiều đại biểu đã nêu câu hỏi chất vấn, chúng ta cần phải có những giải pháp thiết thực để tạo sự chuyển biến tích cực trong cả trước mắt và lâu dài.

Đây là lĩnh vực có nội dung rộng liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, một số nội dung cần tiếp tục làm rõ nên đã có nhiều đại biểu Quốc hội tham gia tranh luận.

 Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trong phiên chất vấn

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém.

Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Trần Hồng Hà có 59 đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi, và 17 đại biểu tranh luận, còn 24 đại biểu đặt câu hỏi chưa được trả lời tại hội trường. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung có 51 đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi, có 18 đại biểu tham gia tranh luận. Các đại biểu đã đặt câu hỏi chưa đủ thời gian trả lời thì các Bộ trưởng sẽ trả lời bằng văn bản sau.

Minh Phong

Tin tiêu điểm