Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 6/6/2019 14:03

Phiên chất vấn sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết luận phiên chất vấnChủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết luận phiên chất vấn

GD&TĐ - Sau hai ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hôm nay Quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 đối với 4 nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm chính của 4 vị Bộ trưởng.

Không né tránh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, kết quả phiên chất vấn tại kỳ họp này cho thấy, các nội dung chất vấn đúng và trúng những vấn đề của đời sống kinh tế - xã hội mà nhân dân, cử tri cả nước và các vị đại biểu Quốc hội quan tâm.

Tham gia phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp đã có 230 lượt đại biểu tham gia chất vấn và tranh luận. Phiên chất vấn diễn ra trong không khí sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng.

Các vị đại biểu Quốc hội đã nêu câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng tập trung thẳng vào các vấn đề chất vấn, nhiều đại biểu Quốc hội tranh luận, làm rõ thêm các vấn đề quan tâm, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế với mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành, tiếp tục có các giải pháp phù hợp để khắc phục. Về cơ bản các vị đại biểu Quốc hội hài lòng với những nội dung trả lời của các thành viên Chính phủ và trưởng ngành.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn vào vấn đề được hỏi, không né tránh những vấn đề được hỏi và đã giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu; đồng thời nghiêm túc, thẳng thắn nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại, hạn chế của ngành, lĩnh vực và cam kết khắc phục tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

 Toàn cảnh buổi chất vấn sáng 6/6

Chuẩn bị nghị quyết để trình Quốc hội xem xét

Mặc dù thời gian chất vấn và trả lời chất vấn có giảm hơn so với các kỳ họp trước, nhưng số lượng các đại biểu tham gia và khối lượng câu hỏi chất vấn tăng lên, điều đó cho thấy hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội tiếp tục được cải tiến và vẫn luôn là một nội dung trọng tâm của kỳ họp được Nhân dân và cả tri quan tâm.

Các câu hỏi chất vấn của các vị đại biểu quốc hội một mặt thể hiện vai trò, trách nhiệm, quyền giám sát của Quốc hội, nhưng mặt khác cũng chính là sự đồng hành, chia sẻ với những khó khăn trong công tác quản lý, điều hành; đồng thời cũng là những gợi ý, bổ sung những giải pháp cho các chương trình, kế hoạch của Chính phủ, các Bộ, ngành hướng tới giải quyết hiệu quả các tồn tại, hạn chế, đáp ứng niềm tin và sự mong mỏi của Nhân dân và cử tri cả nước.

Quốc hội hoan nghênh sự nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm cao của Chính phủ, của các vị Bộ trưởng, trưởng ngành trong việc trả lời chất vấn và thực hiện những điều đã cam kết trước Quốc hội và cử tri cả nước từ những kỳ họp trước, cũng như tinh thần của kỳ họp này. 

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các cấp, các ngành nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của đại biểu Quốc hội, của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp và triển khai đồng bộ các giải pháp thiết thực nhằm tạo chuyển biến tích cực đối với những lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trên cơ sở chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội và trả lời của các thành viên Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghiêm túc nghiên cứu, chuẩn bị nghị quyết để trình Quốc hội xem xét, thông qua vào cuối kỳ họp, làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện và giám sát việc thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri.

Minh Phong