Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 18/10/2018 14:32

Phát triển nhanh và bền vững - vận dụng kinh nghiệm quốc tế

Phát triển nhanh và bền vững - vận dụng kinh nghiệm quốc tế

GD&TĐ - Sáng 18/10, Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) và Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.Hồ Chí Minh) phối hợp tổ chức hội thảo "Phát triển nhanh và bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và các địa phương của Việt Nam".

Hội thảo nhằm tập hợp những ý kiến, nghiên cứu, nhìn nhận, đánh giá của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp về kinh nghiệm của thế giới và các địa phương trong nước về phát triển nhanh và bền vững; đánh giá thực trạng các điều kiện cho phát triển nhanh và bền vững ở Việt Nam sau hơn 30 năm đổi mới; phân tích, thảo luận khả năng vận dụng kinh nghiệm của thế giới và gợi ý chính sách đối với Việt Nam về phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh mới.

Có 39 báo cáo, tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên các trường đại học được trình bày, giới thiệu tại hội thảo 

Những nội dung được các đại biểu dành nhiều thời gian tập trung trao đổi, thảo luận, như: Kinh nghiệm của những quốc gia thành công trong việc phát triển nhanh và bền vững và bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam; Kinh nghiệm của những quốc gia không thành công trong việc phát triển nhanh và bền vững và bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam;

Phân tích các điều kiện và tiền đề mà các quốc gia đã thành công trong phát triển nhanh và bền vững; So sánh, đánh giá kinh nghiệm thành công của thế giới có thể vận dụng vào Việt Nam để phát triển nhanh và bền vững;

Phân tích, đánh giá thành công và hạn chế trong việc phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam và ở các vùng, địa phương của Việt Nam; Dự báo tình hình và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới cho việc phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam; Những giải pháp cụ thể về cơ chế, điều kiện và nội dung chính sách phát triển nhanh và bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh mới hiện nay...

Đại Thắng

Tin tiêu điểm