Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 17/10/2013 20:34

Phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế biển lớn

Phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế biển lớn

Ngày 17/10, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) ngày 16-10-2003 “về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Ngày 17/10, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) ngày 16-10-2003 “về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị đánh giá, 10 năm qua, Đảng bộ và nhân dân TP Đà Nẵng đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành trung ương, các tỉnh, thành phố trong vùng nỗ lực triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị một cách nghiêm túc, sáng tạo, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo được chuyển biến khá toàn diện, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước. Tuy nhiên, so với mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết 33, kết quả thực hiện của Đà Nẵng vẫn còn những mặt hạn chế.

Nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị, Thông báo Kết luận 166-TB/TW của Ban Bí thư, Bộ Chính trị yêu cầu Thành ủy Đà Nẵng, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc TƯ và các địa phương có liên quan tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn vị trí, vai trò của thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhiệm vụ xây dựng và phát triển nhanh, toàn diện Đà Nẵng có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, phát huy cao độ mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh, hiện đại, là đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế-xã hội của miền Trung, là một trong những thành phố trực thuộc T.Ư tiêu biểu.

Tổng Bí thư đề nghị TP Đà Năng tập trung rà soát, thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch phát triển thành phố theo tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của vùng theo quan điểm, chủ trương Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 và các nghị quyết TƯ có liên quan.

Bộ Chính trị yêu cầu TP Đà Nẵng cần phát triển kinh tế đi đôi với tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tập trung nâng cao quy mô và chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm thương mại, dịch vụ chất lượng cao của khu vực và cả nước, tập trung vào các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng lớn như tài chính-ngân hàng, công nghệ thông tin-truyền thông, vận tải, giáo dục-đào tạo, y tế chuyên sâu...

Phát triển Đà Nẵng trở thành một trung tâm kinh tế biển lớn, trung tâm nghề cá, gắn với bảo vệ an ninh và chủ quyền biển, đảo ở khu vực. Phát triển nông nghiệp theo hướng phục vụ đô thị và du lịch, đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2020.

Tổng Bí thư cũng lưu ý một số lĩnh vực Đà Nẵng cần quan tâm, tập trung và đầu tư như quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường xã hội hoa, thực hiện tốt chính sách xã hội, đặc biệt là tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội, giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại tố cáo, không để phát sinh "điểm nóng".

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đà Năng cần tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống chính trị, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI).

Bộ Chính trị nhất trí sẽ ban hành Kết luận làm cơ sở để Thành ủy Đà Nẵng, các đảng đào, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc TƯ và các địa phương có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33 một cách hiệu quả, đem lại sự phát triển mạnh mẽ hơn cho Đà Nẵng trong những năm tới.

Theo Hà Nội mới