Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 4/7/2017 14:25

Phát huy hiệu quả bảo hiểm y tế

Phát huy hiệu quả bảo hiểm y tế

GD&TĐ - Chăm lo để các em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Bảo hiểm y tế (BHYT) HSSV là một giải pháp cơ bản để chăm sóc sức khỏe cho các em.

Với trên 22,2 triệu HSSV, tương đương gần 1/4 dân số, ngành GD đang đóng vai trò quan trọng trong GD, rèn luyện, chăm sóc sức khỏe trẻ em thông qua hệ thống y tế trường học. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho HSSV là góp phần xây dựng cộng đồng dân số khỏe mạnh, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Trước đây, do điều kiện kinh tế, nguồn ngân sách hạn hẹp nên chưa hình thành mạng lưới y tế trường học riêng mà phải phụ thuộc vào y tế cơ sở. Từ năm học 1994 - 1995, chính sách BHYT HSSV chính thức được triển khai, với quy định trích lại một phần kinh phí từ nguồn thu BHYT phục vụ phát triển y tế trường học, cùng với nguồn ngân sách Nhà nước. Hiện nay, Quỹ BHYT là nguồn tài chính chủ yếu đáp ứng phần lớn kinh phí của hoạt động y tế trường học. Số kinh phí từ Quỹ BHYT dành cho y tế trường học tăng dần qua các năm học; mạng lưới y tế trường học từ “trắng” đã dần được xây dựng và hoàn thiện. Sự phát triển y tế trường học cũng tỉ lệ thuận với mức tăng độ bao phủ BHYT HSSV.

Thông qua việc tham gia, hiểu đúng ý nghĩa của BHYT, HSSV sẽ học được cách chia sẻ, đồng cảm với những người không may gặp rủi ro sức khỏe xung quanh, có thể đó là bạn bè, anh em gần gũi với chúng ta. Từ đó, góp phần định hình nhân cách sống tốt đẹp của thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước. Để chính sách BHYT cho HSSV thật sự phát huy hiệu quả, cần có sự chỉ đạo đồng bộ của các cấp, các ngành, từ chính quyền địa phương đến các đoàn thể. Thực tế ở địa phương nào có sự đồng lòng vào cuộc của lãnh đạo ngành GD cũng như các trường thì nơi đó đạt hiệu quả cao trong công tác BHYT HSSV. Ngành bảo hiểm xã hội cũng cần tăng cường nhân lực để rà soát danh sách, triển khai thu BHYT, cấp thẻ BHYT cho học sinh kịp thời, chuyển kinh phí đúng và đủ để nhà trường chủ động triển khai các nội dung y tế trường học phối hợp với ngành Y tế tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh BHYT, nâng cao chất lượng, làm hài lòng người bệnh...

Lương Nguyên (Vĩnh Phúc)