Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 16/10/2019 16:13

Phát hiện mới về doanh nghiệp siêu nhỏ

Doanh nghiệp siêu nhỏ đã trở thành động lực quan trọng nhất trong tự tạo việc làmDoanh nghiệp siêu nhỏ đã trở thành động lực quan trọng nhất trong tự tạo việc làm

GD&TĐ -Một nghiên cứu mới đây của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho thấy, cứ 10 lao động thì có 7 người là lao động tự làm hay làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ.

Đây là một phát hiện mới có hàm ý quan trọng đối với những chính sách về việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp trên toàn thế giới. Trong đó, vai trò của lao động tự làm và doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ trong tạo việc làm được đánh giá là quan trọng hơn nhiều so với trước đây. 

Số liệu thu thập được từ 99 quốc gia cho thấy, những “đơn vị kinh tế nhỏ” này chiếm 70% tổng số việc làm, khiến cho họ trở thành động lực quan trọng nhất trong tạo việc làm.

Phát hiện của nghiên cứu này rất có ý nghĩa đối với những chính sách và chương trình về tạo việc làm, chất lượng việc làm, khởi nghiệp, năng suất của doanh nghiệp và chính thức hóa việc làm. Theo đó, báo cáo nêu rằng cần phải chú trọng hơn tới những đơn vị kinh tế nhỏ này.

Doanh nghiệp siêu nhỏ được định nghĩa là doanh nghiệp có ít hơn 9 lao động, trong khi đó doanh nghiệp nhỏ là doanh nghiệp có thể tuyển dụng tới 49 lao động.

Báo cáo cũng chỉ ra, trung bình 62% việc làm tại 99 quốc gia này thuộc khu vực phi chính thức, nơi mà điều kiện làm việc nói chung có xu hướng kém, ví dụ như không có an sinh xã hội, tiền lương thấp hơn, điều kiện an toàn và sức khỏe nghề nghiệp kém và quan hệ lao động cũng kém hơn. Mức độ phi chính thức của các quốc gia cũng khác nhau, từ hơn 90% tại Benin, Bờ biển Ngà và Madagascar tới dưới 5% tại Áo, Bỉ, Brunei Darussalam và Thụy Sỹ.

Báo cáo chỉ ra rằng ở các nước có thu nhập cao, 58% tổng số việc làm là ở các đơn vị kinh tế nhỏ, trong khi đó ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, tỷ lệ này cao hơn đáng kể. Báo cáo cũng cho biết ở những nước có mức thu nhập thấp nhất, tỷ trọng việc làm trong các đơn vị kinh doanh nhỏ là gần 100%.

Anh Quang

Tin tiêu điểm