Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 2/10/2013 13:48

Phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

Phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

Tối 1/10, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ - đã làm việc với Ban Bí thư T.Ư Đoàn bàn giải pháp nâng cao kết quả phối hợp hoạt động.

Tối 1/10, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ - đã làm việc với Ban Bí thư T.Ư Đoàn bàn giải pháp nâng cao kết quả phối hợp hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho biết bộ máy cơ quan chuyên trách của Đoàn ở các cấp cơ bản đã được sắp xếp theo hướng tinh gọn về đầu mối, đảm bảo hoạt động linh hoạt và có hiệu quả hơn.

Đội ngũ cán bộ được chuẩn hóa và trẻ hóa, đảm bảo các yêu cầu về trình độ chuyên môn, độ tuổi, kinh nghiệm công tác, khả năng tập hợp, đoàn kết thanh niên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ được thực hiện thường xuyên, có sự phân cấp và gắn với chức danh, nghiệp vụ công tác cụ thể.

Chín tháng đầu năm, toàn Đoàn tập trung và có nhiều nét mới trong triển khai các hoạt động tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết đại hội đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; tuyên truyền góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, tập trung tuyên dương các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, phê phán cái xấu, khơi dậy tình yêu Tổ quốc, lối sống đẹp vì cộng đồng trong thanh thiếu niên.

Các phong trào, cuộc vận động lớn, các chương trình, dự án Đoàn tham gia phát triển kinh tế-xã hội tiếp tục có bước phát triển; đồng thời triển khai các phong trào, cuộc vận động của nhiệm kỳ mới. Các hoạt động quy mô lớn tiếp tục được tổ chức tốt, thu hút sự quan tâm của xã hội và các cấp, các ngành đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi...

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống, ý thức chấp hành pháp luật cho quần chúng nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi là nhiệm vụ trọng tâm, Trung ương Đoàn đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện nội dung này.

Hằng năm, nhất là dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, những sự kiện quan trọng của Đảng và đất nước, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đều tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, có tác dụng giáo dục trong thanh niên.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và các đoàn thể trong xây dựng, phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong quần chúng nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn đã tham gia tích cực trong quá trình xây dựng, soạn thảo, giám sát, phản biện về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tại buổi làm việc, Ban Bí thư Trung ương Đoàn kiến nghị với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nên có hiệp thương giữa các tổ chức chính trị - xã hội để thống nhất trong triển khai các phong trào thi đua. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bảo trợ cho công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên của tổ chức Đoàn, đặc biệt là trong một số khu vực đặc thù.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mở rộng hơn nữa các diễn đàn, hội nghị lấy ý kiến của quần chúng nhân dân; quan tâm tạo điều kiện để phát huy các ý kiến, sáng kiến, quan điểm của giới trẻ trong tham gia xây dựng, giám sát, phản biện chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó tăng cường các nội dung giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có phân công cụ thể để Đoàn được tham gia thực hiện; có cơ chế thông tin kết quả kiểm tra, giám sát về Mặt trận Tổ quốc để tập hợp gửi Quốc hội; trước mắt đề nghị giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có công...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tán thành với đề xuất của Ban Bí thư Trung ương ương Đoàn tiếp tục mở rộng các kênh tập hợp, đoàn kết thanh niên, đặc biệt chú ý tới các khu vực đặc thù.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị ngay từ bây giờ, các đơn vị hữu quan cần chuẩn bị các nội dung công việc sẽ tập trung triển khai trong năm 2014, trong đó có Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh...

Đối với nội dung tăng cường hoạt động giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Trung ương Đoàn tiếp tục nghiên cứu để có thêm các đề xuất đối với nội dung công việc này.

Đối với việc giám sát thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, qua giám sát phải nêu được những mặt làm được, những nội dung còn tồn tại và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt chính sách đối với người có công trong thời gian tới; đề nghị Đoàn thanh niên phối hợp với các tổ chức đoàn thể rà soát chính sách đối với các đối tượng như gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, cựu thanh niên xung phong...

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết trong tháng 11 sẽ có một cuộc họp để rà soát, thống nhất sự phối hợp trong các phong trào thi đua giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Theo TTXVN