rssheader

21/04/2021

Pháp hỗ trợ hiện đại hóa trường nghề

Anh Quang - 10/05/2019, 13:40 GMT+07 | Thời sự
Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh phát biểu tại Lễ khánh thành toà nhà E- Building, trường CĐ quốc tế Lilama 2 Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh phát biểu tại Lễ khánh thành toà nhà E- Building, trường CĐ quốc tế Lilama 2

Dự án “Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao” được Chính phủ Pháp tài trợ 25 triệu EURO, là dự án được xây dựng nhằm hiện đại hóa trường nghề, đào tạo nhân lực lao động kỹ thuật trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Dự án gồm 6 Dự án thành phần: Dự án thành phần 1 do Bộ LĐ-TB&XH làm cơ quan chủ quản và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp là Chủ đầu tư và 5 dự án thành phần tại các trường: Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2, Trường CĐ Cơ điện và Xây dựng Việt Xô, trường CĐ Cơ khí nông nghiệp, Trường CĐ Kỹ nghệ Dung Quất và trường CĐ nghề Nghi Sơn.

Dự án được đầu tư đồng bộ từ chương trình, giáo trình, thiết bị cho đến việc nâng cao năng lực nguồn nhân lực của các trường. Đặc biệt, các chương trình đào tạo chuyển giao miễn phí từ Pháp được hiệu chỉnh cho phù hợp với bối cảnh của Việt Nam cho 5 lĩnh vực nghề đầu tư đã được công nhận bởi cơ quan có thẩm quyền của Pháp. Trong khuôn khổ khoản vay của cơ quan phát triển Pháp AFD, dự án đã thực hiện xây dựng tại trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2 một tòa nhà thân thiện với môi trường (E- Building), đặc biệt là về tiết kiệm năng lượng và hạn chế lượng phát thải cacbon.

Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Nguyễn Hồng Minh cho biết, nhờ sự đầu tư của Dự án, các trường đã nâng cấp được cơ sở vật chất, thiết bị, đồng thời phát triển chương trình, giáo trình đào tạo ở cấp độ quốc tế và nâng cao năng lực của cán bộ, giáo viên nhằm đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, phục vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, đáp ứng xu thế hội nhập quốc tế và đảm bảo nâng cao năng lực cạnh tranh cho nguồn nhân lực của nước ta.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm