Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 26/2/2018 13:16

Giáo dục nghề nghiệp:

Phấn đấu đến 2030 có khoảng 40% cơ sở giáo dục là tư thục

Bộ LĐ-TBXH sẽ đẩy mạnh mạng lưới cơ sở giáo dục tư thục để phấn đấu đến 2030 có khoảng 40% cơ sở giáo dục là tư thụcBộ LĐ-TBXH sẽ đẩy mạnh mạng lưới cơ sở giáo dục tư thục để phấn đấu đến 2030 có khoảng 40% cơ sở giáo dục là tư thục

GD&TĐ - Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu ban Chấp hành Trung ương khóa XII về việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐ-TBXH đang trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phát triển mạng lưới giáo dục nghề nghiệp.

Song song với đó, Bộ sẽ phối hợp với các địa phương để triển khai xây dựng các đề án ở cấp tỉnh và cấp ngành.

Được biết, năm 2017, công tác tuyển sinh đã được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Bộ LĐ - TBXH tích cực triển khai, ước đạt 2,2 triệu người, trong đó tuyển sinh trình độ cao đẳng và trung cấp là 540 nghìn người, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng khoảng 1.660 nghìn người.

Công tác đào tạo được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai theo hướng đổi mới chương trình và phương thức đào tạo theo mô đun, tín chỉ hoặc kết hợp giữa mô đun và tín chỉ. Nội dung, chương trình đào tạo được xây dựng với sự tham gia của các doanh nghiệp, quá trình đào tạo được gắn kết với các doanh nghiệp đảm bảo cho học sinh, sinh viên có những kiến thức, kỹ năng bám sát theo yêu cầu của người sử dụng lao động, của khoa học, công nghệ.

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Lê Quân, năm 2018, trong lúc chờ Thủ tướng ban hành Quy hoạch tổng thể, những trường nào trong 3 năm vừa qua chỉ tiêu tuyển sinh không hiệu quả, dưới 50% chỉ tiêu được giao sẽ xem xét tái cấu trúc. Sát nhập vào các trường khác để tạo điều kiện cho việc cường cơ sở vật chất để hình thành lên mạng lưới các trường trọng điểm chất lượng cao.

Trong một số trường hợp, các trường có cơ sở vật chất và một số điều kiện khác không đáp ứng nếu sát nhập về cơ sở khác mà không khả thi thì sẽ giải thể. Về cơ bản sẽ thực hiện theo lộ trình.

Mục tiêu đến 2020 có khoảng 100 trường cao đẳng chất lượng cao đạt chuẩn và đến 2030 sẽ là 200 trường. Bên cạnh đó đẩy mạnh mạng lưới cơ sở giáo dục tư thục để phấn đấu đến 2030 có khoảng 40% cơ sở giáo dục là tư thục.

PV tổng hợp

Tin tiêu điểm