Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 3/10/2019 08:17

Ninh Thuận: Đến năm 2020 phấn đấu 5 xã được công nhận đạt vệ sinh toàn xã

Thanh niên ra quân vệ sinh môi trường (Ảnh Báo Ninh Thuận).Thanh niên ra quân vệ sinh môi trường (Ảnh Báo Ninh Thuận).

GD&TĐ - Ninh Thuận là 1 trong 21 tỉnh thực hiện Chương trình Mở rộng Quy mô Vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả thông qua nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2016-2020. 

Nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu chung của Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020 đồng thời nâng cao nhận thức, cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, tăng cường tỷ lệ người dân được tiếp cận bền vững về nước sạch và vệ sinh nông thôn, tỉnh đã đặt ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2020.

Cụ thể, 100% hộ dân trong 5 xã được tuyên truyền, vận động xây và sử dụng nhà tiêu cải thiện, thông qua cung cấp thông tin về các loại nhà tiêu cải thiện, cũng như cách sử dụng và bảo quản nhà tiêu đúng quy cách.

Phấn đấu 100% hộ dân trong 5 xã được cung cấp kiến thức về vệ sinh cá nhân và rửa tay với xà phòng và nước sạch vào các thời điểm quan trọng.

Cùng với đó, 100% giáo viên và học sinh các trường mầm non và tiểu học trong 5 xã được cung cấp kiến thức về sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh đúng quy cách, rửa tay với xà phòng và nước sạch vào các thời điểm quan trọng.

Hướng đến 90% cán bộ TYT xã, y tế thôn bản tham gia thực hiện Chương trình được đào tạo tập huấn về các mô hình thúc đẩy vệ sinh; truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh; thúc đẩy thị trường vệ sinh, kiểm tra, giám sát vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình; nhà tiêu trường học và trạm y tế.

Trong giai đoạn thực hiện chương trình, Ngành Y tế Ninh Thuận sẽ thực hiện 2 hợp phần gồm: Vệ sinh nông thôn và Nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát và đánh giá chương trình.

Trong hợp phần vệ sinh nông thôn sẽ hỗ trợ xây dựng 800 nhà tiêu hộ gia đình, xây dựng và cải tạo 8 công trình nước và vệ sinh trạm y tế.

Hợp phần Nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát và đánh giá chương trình Mở rộng Quy mô Vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Ninh Thuận phấn đấu đạt mục tiêu 5 xã được công nhận đạt vệ sinh toàn xã.

Đăng Chung

Tin tiêu điểm