Những nhân vật cộm cán vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG hiện đang bị giam ở đâu?

THIỀU KHANG - 19:03 15/12/2019
Bị can Trương Minh Tuấn - nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT Bị can Trương Minh Tuấn - nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT

Nguyễn Bắc Son- nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT, đã bị khai trừ đảng theo Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, bị bắt tạm giam từ ngày 23/02/2019, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an.

Cùng bị tạm giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an còn có các bị can như: Trương Minh Tuấn (cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT, đã bị khai trừ đảng theo Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, bị bắt tạm giam từ ngày 23/02/2019); Phạm Đình Trọng (nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ TT&TT, bị khai trừ Đảng theo Quyết định số 782-QĐ/UBKTTW ngày 03/7/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bị bắt tạm giam từ ngày 10/7/2018);  Lê Nam Trà (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, bị khai trừ đảng theo Quyết định số 781-QĐ/UBKTTW ngày 03/7/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bị bắt tạm giam từ ngày 11/7/2018).

Nguyễn Bắc Son - cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT 

Trại tạm giam T16 Bộ Công an cũng tạm giam: Cao Duy Hải (Nguyên Tổng giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng theo Quyết định số 40-QĐ/KTĐU ngày 15/11/2018 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông Mobifone, bị bắt tạm giam từ ngày 13/11/2018); Võ Văn Mạnh, Hoàng Duy Quang-  Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX. 

 Lê Nam Trà - một trong những bị can vụ Mobifone

Các bị can khác là nguyên là Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone : Phan Thị Hoa Mai; Hồ Tuấn; Phạm Thị Phương Anh; Nguyễn Mạnh Hùng; Nguyễn Bảo Long; Nguyễn Đăng Nguyên được tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Thiều Khang

Bình luận của bạn đọc